podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (349) z dnia 1.07.2013

Prawo do ryczałtu ewidencjonowanego - produkcja i sprzedaż mebli oraz usługi leśne

Przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Jest to zasada ogólna, od której ustawodawca przewidział wyjątki. Są one określone w art. 8 ust. 1 powołanej ustawy. Z podanego w tym przepisie katalogu wynika, że do przychodów osiąganych z określonych rodzajów działalności nie można stosować opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. I tak, opodatkowania w tej formie nie mogą stosować podatnicy:

Prawo do ryczałtu ewidencjonowanego - produkcja i sprzedaż mebli oraz usługi leśne
rys. Prawo do ryczałtu ewidencjonowanego - produkcja i sprzedaż mebli oraz usługi leśne
 • osiągający w całości lub w części przychody z tytułu:
   
  • prowadzenia aptek,
    
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
    
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
    
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy, tj. innego niż zawód lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza, nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
    
  • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
    
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
    
 • wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

 

1. Produkcja i sprzedaż mebli domowych i biurowych

Zamierzam prowadzić działalność w zakresie produkcji i sprzedaży mebli domowych i biurowych (PKD 31.01.Z i 31.02.Z). Czy jako formę opodatkowania mogę wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Jeśli tak, to jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego powinienem zastosować?

Działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, stanowi działalność wytwórczą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Za taką należy uznać działalność w zakresie produkcji i sprzedaży mebli domowych i biurowych. Tego rodzaju działalność nie została wymieniona w katalogu usług, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Oznacza to, że przychody uzyskiwane z działalności polegającej na produkcji i sprzedaży mebli mogą być opodatkowane w tej formie. Przychody z tego tytułu należy opodatkować według 5,5% stawki ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a powołanej ustawy).

 

2. Wycinka i zrywka drzew

Czy usługi leśne polegające na wycince i zrywce drzew (PKWiU 02.40.10) mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym?

Działalność usługowa może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na potrzeby ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym pojęcie "działalność usługowa" zdefiniowane zostało, w art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (z zastrzeżeniem, które nie ma znaczenia w opisanym przypadku).

Z pytania wynika, że świadczone przez Czytelnika usługi są zaliczane do PKWiU 02.40.10, czyli do usług związanych z leśnictwem. Co prawda tego rodzaju usługi zostały wymienione w załączniku nr 2 do powołanej ustawy, stanowiącym wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanych, ale wyłączenie to dotyczy tylko doradztwa w zakresie zarządzania lasem. Wobec tego przychody z usług leśnych polegających na wycince i zrywce drzew mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uznając, że są to przychody z działalności usługowej, należy do nich zastosować stawkę podatku w wysokości 8,5%.

 

3. Przerób nabytych od nadleśnictwa gałęzi na zrębki

Prowadzona przez podatnika działalność gospodarcza polega na przetwarzaniu na zrębki wyciętych samodzielnie w lesie lub zakupionych od nadleśnictwa lub gminy gałęzi, a następnie sprzedaży tych zrębek. Jaka stawka ryczałtu będzie właściwa do opodatkowania przychodu z takiej działalności? Jakie PKWiU będzie miało tu zastosowanie?

Aby w sposób prawidłowy ustalić czy do przychodów osiąganych ze sprzedaży zrębki ma zastosowanie ryczał ewidencjonowany, niezbędne jest sklasyfikowanie wykonywanych przez podatnika czynności w oparciu o PKWiU. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania podatnik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o opinię do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

Zaliczenie do właściwego grupowania PKWiU ma znaczenie na gruncie załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Załącznik ten zawiera bowiem wykaz usług oznaczonych według PKWiU, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Biorąc od uwagę charakter wykonywanych prac polegających na przetwarzaniu wyciętych lub zakupionych gałęzi na zrębki, a następnie ich sprzedaży, nie wydaje się, aby podatnik świadczył działalność usługową. W konsekwencji nie powinno mieć do niego zastosowania wyłączenie z ryczałtu. Należy jednak upewnić się w tym zakresie, występując do Urzędu Statystycznego w Łodzi o ustalenie PKWiU dla prowadzonej działalności.

Przychód otrzymany z działalności prowadzonej przez podatnika należy raczej uznać za przychód z działalności wytwórczej (w wyniku tej działalności powstaje bowiem nowy wyrób) opodatkowany stawką 5,5%.

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60