podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (349) z dnia 1.07.2013

Prawo do ryczałtu ewidencjonowanego - produkcja i sprzedaż mebli oraz usługi leśne

Przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Jest to zasada ogólna, od której ustawodawca przewidział wyjątki. Są one określone w art. 8 ust. 1 powołanej ustawy. Z podanego w tym przepisie katalogu wynika, że do przychodów osiąganych z określonych rodzajów działalności nie można stosować opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. I tak, opodatkowania w tej formie nie mogą stosować podatnicy:

Prawo do ryczałtu ewidencjonowanego - produkcja i sprzedaż mebli oraz usługi leśne
rys. Prawo do ryczałtu ewidencjonowanego - produkcja i sprzedaż mebli oraz usługi leśne
 • osiągający w całości lub w części przychody z tytułu:
   
  • prowadzenia aptek,
    
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
    
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
    
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy, tj. innego niż zawód lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza, nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
    
  • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
    
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
    
 • wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

 

1. Produkcja i sprzedaż mebli domowych i biurowych

Zamierzam prowadzić działalność w zakresie produkcji i sprzedaży mebli domowych i biurowych (PKD 31.01.Z i 31.02.Z). Czy jako formę opodatkowania mogę wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Jeśli tak, to jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego powinienem zastosować?

Działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, stanowi działalność wytwórczą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Za taką należy uznać działalność w zakresie produkcji i sprzedaży mebli domowych i biurowych. Tego rodzaju działalność nie została wymieniona w katalogu usług, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Oznacza to, że przychody uzyskiwane z działalności polegającej na produkcji i sprzedaży mebli mogą być opodatkowane w tej formie. Przychody z tego tytułu należy opodatkować według 5,5% stawki ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a powołanej ustawy).

 

2. Wycinka i zrywka drzew

Czy usługi leśne polegające na wycince i zrywce drzew (PKWiU 02.40.10) mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym?

Działalność usługowa może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na potrzeby ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym pojęcie "działalność usługowa" zdefiniowane zostało, w art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (z zastrzeżeniem, które nie ma znaczenia w opisanym przypadku).

Z pytania wynika, że świadczone przez Czytelnika usługi są zaliczane do PKWiU 02.40.10, czyli do usług związanych z leśnictwem. Co prawda tego rodzaju usługi zostały wymienione w załączniku nr 2 do powołanej ustawy, stanowiącym wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanych, ale wyłączenie to dotyczy tylko doradztwa w zakresie zarządzania lasem. Wobec tego przychody z usług leśnych polegających na wycince i zrywce drzew mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uznając, że są to przychody z działalności usługowej, należy do nich zastosować stawkę podatku w wysokości 8,5%.

 

3. Przerób nabytych od nadleśnictwa gałęzi na zrębki

Prowadzona przez podatnika działalność gospodarcza polega na przetwarzaniu na zrębki wyciętych samodzielnie w lesie lub zakupionych od nadleśnictwa lub gminy gałęzi, a następnie sprzedaży tych zrębek. Jaka stawka ryczałtu będzie właściwa do opodatkowania przychodu z takiej działalności? Jakie PKWiU będzie miało tu zastosowanie?

Aby w sposób prawidłowy ustalić czy do przychodów osiąganych ze sprzedaży zrębki ma zastosowanie ryczał ewidencjonowany, niezbędne jest sklasyfikowanie wykonywanych przez podatnika czynności w oparciu o PKWiU. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania podatnik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o opinię do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

Zaliczenie do właściwego grupowania PKWiU ma znaczenie na gruncie załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Załącznik ten zawiera bowiem wykaz usług oznaczonych według PKWiU, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Biorąc od uwagę charakter wykonywanych prac polegających na przetwarzaniu wyciętych lub zakupionych gałęzi na zrębki, a następnie ich sprzedaży, nie wydaje się, aby podatnik świadczył działalność usługową. W konsekwencji nie powinno mieć do niego zastosowania wyłączenie z ryczałtu. Należy jednak upewnić się w tym zakresie, występując do Urzędu Statystycznego w Łodzi o ustalenie PKWiU dla prowadzonej działalności.

Przychód otrzymany z działalności prowadzonej przez podatnika należy raczej uznać za przychód z działalności wytwórczej (w wyniku tej działalności powstaje bowiem nowy wyrób) opodatkowany stawką 5,5%.

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI - Podatek dochodowy

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60