podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018

Prowadzenie ewidencji przychodów przez ryczałtowców

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ze stosowaniem tej formy opodatkowania wiąże się obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Sposób jej prowadzenia oraz warunki jakim powinna ona odpowiadać, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 701), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów.

1. Miejsce przechowywania ewidencji

Podatnik opłacający ryczałt ewidencjonowany prowadzi działalność handlową w dwóch różnych miejscach. Gdzie powinien przechowywać ewidencję przychodów?

Przepisy nie wyjaśniają wprost, jak należy postąpić w opisanym przypadku. Można natomiast spotkać pogląd, że ryczałtowiec powinien prowadzić osobne ewidencje przychodów w każdym miejscu, w którym wykonuje działalność.

Wymóg powadzenia i przechowywania ewidencji przychodów przewiduje art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.), zwanej dalej ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z przepisów tych wynika, że podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani m.in.:

 • prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów,
   
 • przechowywać ewidencję przychodów i dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu towarów - w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników - jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji.

W powołanej ustawie brak jest regulacji poruszających wprost kwestię przechowywania przez ryczałtowca dokumentacji podatkowej, w sytuacji gdy wykonuje on działalność gospodarczą w dwóch różnych miejscach. Do tej sprawy odniósł się natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2015 r., nr ITPB1/415-1117/14/WM. Stwierdził on, że w takim przypadku należy mieć na uwadze zapisy zawarte w § 12 ust. 3 zdanie 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów. Wynika z nich, że w przypadku prowadzenia więcej niż jednej ewidencji, sumy miesięczne zapisów z poszczególnych ewidencji należy przenieść do jednej z nich i podsumować. Na tej podstawie organ podatkowy doszedł do wniosku, że dla zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania przychodów podatnik prowadzący działalność gospodarczą w dwóch różnych miejscach, ma obowiązek prowadzenia odrębnych ewidencji przychodów, przechowywanych w każdym z tych miejsc. W konsekwencji stwierdził, że również dowody zakupu towarów handlowych oraz dokumenty sprzedaży tych towarów, powinny znajdować się w każdym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, dla których prowadzone są odrębne ewidencje przychodów.

2. Rezygnacja z prowadzenia ewidencji

Czy podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej, w każdym przypadku musi prowadzić ewidencję przychodów?

Nie, przepisy przewidują sytuacje, gdy podatnik może zaniechać prowadzenia ewidencji przychodów.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może zrezygnować z prowadzenia ewidencji przychodów, jeżeli prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.). Taką możliwość przewiduje § 11 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów, zastrzegając jednak, że w takim przypadku:

 • dane wykazane w ewidencji prowadzonej do celów VAT muszą pozwalać na wyodrębnienie z obrotów, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
    
 • po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, podatnik musi sporządzić zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między obrotem, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Warto podkreślić, że ustawodawca nie przyznał ryczałtowcom prawa do wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego o zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów, z uwagi na szczególne okoliczności, jak np. wiek czy stan zdrowia. Takie uprawnienie mają podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów.

3. Kwoty wykazywane w ewidencji

Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy w ewidencji przychodów należy wpisywać tylko uzyskane przychody?

Nie, konieczne może być również dokonanie w ewidencji zapisów dotyczących odliczeń lub doliczeń odpowiednio zmniejszających lub zwiększających przychody do opodatkowania.

U podatników, którzy opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podstawę opodatkowania stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 updof, po odliczeniu:

 • straty, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a updof, oraz
   
 • wydatków określonych w art. 26 ust. 1 updof, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o PIT.

Tak wynika z art. 6 ust. 1art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zwróć uwagę!

Ryczałt pobiera się od przychodów bez pomniejszania ich o koszty uzyskania.

Ustaleniu podstawy opodatkowania i wyliczeniu należnego ryczałtu służy ewidencja przychodów, którą uznaje się za dowód w postępowaniu podatkowym, o ile spełnia ona szczegółowe warunki określone w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów. 

Aktywne druki i formularze Ewidencja przychodów dostępna jest w serwisie
www.druki.gofin.pl
w zakładce Podatki dochodowe

Analiza przepisów rozporządzenia wskazuje, że choć w ewidencji zasadniczo ujmuje się przychody osiągane z wykonywanej działalności gospodarczej, to konieczne może być też wykazanie kwot zmniejszających lub zwiększających przychody. Jak wynika z § 12 ust. 1 i 4 tego rozporządzenia, jeżeli:

 • podatnik dokonuje od przychodów odliczeń, jest obowiązany wykazać odliczenia w odrębnych pozycjach ewidencji i zmniejszyć o te kwoty wartość przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania,
   
 • wystąpią okoliczności powodujące obowiązek dokonania doliczeń, podatnik jest obowiązany wykazać w ewidencji doliczone kwoty wydatków i zwiększyć o te kwoty odpowiednio wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu lub należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.