podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Karta podatkowa, czyli podatek w stałych kwotach

Karta podatkowa stanowi zryczałtowaną, najprostszą formę opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Podatnik, który zdecyduje się ją stosować, zwolniony jest z szeregu obowiązków przewidzianych dla innych form opodatkowania, w tym prowadzenia ksiąg i składania zeznań, jak również wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

Rodzaje działalności i poziom zatrudnienia

Możliwość zastosowania karty podatkowej ustawodawca przewidział wyłącznie dla ściśle określonych rodzajów działalności gospodarczej. Ich wykaz zawiera art. 23 ust. 1 i 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). Podatnik może wybrać tę formę opodatkowania, jeżeli nie prowadzi innej pozarolniczej działalności gospodarczej, poza jednym z rodzajów działalności wymienionych w przywołanych przepisach. Jednocześnie w prowadzonej działalności nie może on korzystać z usług osób niebędących jego pracownikami oraz usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że dotyczy to usług specjalistycznych.

Z zastosowania karty wyłącza podatnika kilka sytuacji. Prawa do niej nie mają m.in. podatnicy wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym. Nie może z niej także skorzystać podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą poza terytorium Polski. Zastosowanie karty nie jest również możliwe, gdy małżonek podatnika prowadzi działalność w tym samym zakresie oraz gdy liczba zatrudnionych przez podatnika osób przekracza ustawowe limity (zostały one zdefiniowane w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do omawianej ustawy).

Wybór potwierdza wniosek

W celu skorzystania z karty podatkowej podatnik musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie na formularzu PIT-16. We wniosku tym podatnik powinien zgłosić prowadzenie działalności wymienionej w jednej z XII części tabeli. Wniosek o zastosowanie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Podatnicy kontynuujący prowadzenie działalności, którzy w 2017 r. nie korzystali z karty, składają przedmiotowy wniosek na 2018 r. nie później niż 22 stycznia 2018 r. (20 stycznia wypada w 2018 r. w sobotę, stąd przesunięcie tego ustawowego terminu). Obowiązek ten nie dotyczy podatników, którzy do końca 2017 r. opłacają kartę podatkową. Jeżeli do 22 stycznia 2018 r. nie zgłoszą likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonają wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzą działalność opodatkowaną w tej formie.

Wysokość podatku

Wysokość karty podatkowej ustalana jest w formie decyzji, odrębnej na każdy rok podatkowy, wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego, po stwierdzeniu, że podatnik spełnia warunki do jej przyznania. Ten mechanizm ustalania podatku powoduje, że przedsiębiorca z góry wie, ile podatku ma do zapłaty w danym roku podatkowym.

Kwota miesięcznej stawki uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców w miejscowości, w której działalność jest prowadzona, oraz liczby zatrudnionych przez przedsiębiorcę pracowników. Natomiast podatnicy wykonujący niektóre wolne zawody mają ustaloną stawkę w zależności od liczby godzin przeznaczonych miesięcznie na jego wykonywanie.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej wynikający z decyzji podatnicy obniżają o kwotę opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli kwota ta nie została odliczona przez nich od podatku dochodowego (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru). Podatnicy pomniejszający wpłaty o zapłaconą składkę zdrowotną zobowiązani są złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym informację PIT-16A o wysokości składki zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku.

Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.


Przepisy ustaw o podatku dochodowym dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

Warunki rezygnacji

Zdarza się, że przedsiębiorca, który wybrał jako formę opodatkowania kartę podatkową, z różnych względów chciałby z niej zrezygnować. Ustawodawca umożliwił mu zrzeczenie się opodatkowania w tej formie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli przedsiębiorca się na nie zdecyduje, wówczas zobowiązany jest do zaprowadzenia ewidencji przychodów i opłacania ryczałtu ewidencjonowanego lub zaprowadzenia właściwych ksiąg i opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Ten sam termin i obowiązki dotyczą zrzeczenia się karty podatkowej w odniesieniu do decyzji zmieniającej wysokość podatku w formie karty podatkowej.

Utrata warunków do karty podatkowej

Podatnik już po dokonaniu wyboru karty podatkowej może utracić warunki do jej zastosowania. Przyczyną może być tu m.in. zmiana zakresu wykonywanej działalności na taki rodzaj, który nie został przewidziany w żadnej z XII części tabeli, rozpoczęcie przez małżonka podatnika działalności gospodarczej w tym samym zakresie, zatrudnienie osoby na umowę zlecenia albo o dzieło lub skorzystanie z usług innych zakładów (z wyjątkiem usług specjalistycznych) oraz przekroczenie stanu zatrudnienia - poza przypadkami przewidzianymi w ustawie.

O utracie warunków do zastosowania karty podatkowej przedsiębiorca powinien zawiadomić w formie pisemnej naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Na wywiązanie się z tego obowiązku ma 7 dni od zaistnienia okoliczności, które ją powodują. Od dnia, w którym te warunki utracił, ma obowiązek zaprowadzić ewidencję przychodów i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki do opodatkowania w tej formie, albo zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157)

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.