podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017

Różna działalność a stawka ryczałtu ewidencjonowanego

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług budowlanych, sprzedaży internetowej oraz stacjonarnej towarów i produktów, a także usług tapicerskich. Według jakich stawek ryczałtu opodatkować poszczególną sprzedaż?

Z pytania nie wynika, o jakie roboty budowlane chodzi, tymczasem właśnie to jest decydujące w kwestii stawki ryczałtu. Do usług tapicerskich może mieć zastosowanie stawka ryczałtu w wysokości 8,5%, natomiast do sprzedaży towarów - 3%.

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm. - dalej: ustawa o ryczałcie).

Przede wszystkim zastosowanie właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług uzależnione jest od zakwalifikowania wykonywanych czynności do danego grupowania PKWiU, co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Kwalifikacji tej dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego.

Ogólnie jedynie możemy wskazać, że wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określa art. 12 ustawy o ryczałcie.

Usługi budowlane

W przypadku usług budowlanych zastosowanie może mieć stawka ryczałtu 5,5% albo 8,5%. Wspomnijmy, że niektóre roboty ogólnobudowlane są w ogóle wyłączone z możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym - wymienione są one w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów z robót budowlanych wynosi 5,5%.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie definiuje ww. pojęcia roboty budowlane. Zatem w tym zakresie zasadne jest odwołanie się do Prawa budowlanego.

Z definicji zawartych w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) wynika, że pod pojęciem:

 • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
   
 • obiekt budowlany - należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych,
   
 • budowla - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (m.in. drogi, linie kolejowe i inne wymienione w tym przepisie).

Z kolei w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.), obiekty budowlane i roboty budowlane (sekcja F) swym zakresem obejmują:

 • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
   
 • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
   
 • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.
Klasyfikacje Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług
dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

Jeśli usługi budowlane mieszczą się w sekcji F PKWiU 2008, to przychody ze świadczenia tych usług powinny być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5%, jeśli nie - to wówczas należy zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%.

Pozostałe czynności

Z kolei do usług tapicerskich (sklasyfikowanych w dziale 95 PKWiU 2008) będzie miała zastosowanie stawka ryczałtu w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o ryczałcie.

Natomiast ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3% przychodów.

Dodajmy, że jeśli podatnik ma problemy z ustaleniem właściwego symbolu PKWiU, wówczas powinien zwrócić się o wydanie opinii do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Ustalenie kwoty ryczałtu

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o ryczałcie, jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami, wówczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W sytuacji, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (tj. w zakresie wolnych zawodów) - ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 (czyli m.in. związanych z doradztwem komputerowym, oprogramowaniem, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (m.in. samochodów) i innych usług wymienionych w tym przepisie).

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60