podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Opodatkowanie prywatnego najmu przez jednego z małżonków

Mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, natomiast żona nie prowadzi działalności gospodarczej. Małżonkowie posiadają lokal użytkowy, który należy do ich prywatnego majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową. W listopadzie br. lokal ten zostanie wynajęty. Czy żona może całość przychodów uzyskanych z najmu tego lokalu rozliczać w ramach najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym?

W zaprezentowanej sytuacji możliwe jest opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym całości przychodów uzyskanych z prywatnego najmu wspólnego lokalu użytkowego przez żonę. Warunkiem jest złożenie stosownych oświadczeń w tej sprawie.

W przypadku gdy podatnik zamierza opodatkować prywatny najem ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie. W myśl art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2017 r., podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy:

  • naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika,
     
  • nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, co do zasady, uzyskany przychód z tytułu prywatnego najmu wspólnej nieruchomości opodatkowują odrębnie. To oznacza, że z reguły dokonują rozliczenia takich przychodów po połowie.

Ustawodawca stworzył jednak możliwość opodatkowania przychodów z prywatnego najmu przez jednego z małżonków. Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody z tzw. prywatnego najmu, mogą zrezygnować z opodatkowania tych przychodów po połowie. Wystarczy, że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. W przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie 2017 r. oświadczenie to powinni złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego w roku podatkowym przychodu z najmu. Wybór określony w oświadczeniu obowiązuje przez cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek wpłat na ryczałt. Oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu przez jednego z małżonków dotyczy także lat następnych, z tym że małżonkowie mają możliwość rezygnacji z takiego opodatkowania na zasadach określonych w art. 12 ust. 8a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60