podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa

PRZEPISY PRAWNE - Podatek dochodowy od os骲 fizycznych

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych

Ustawa z dnia 25.07.2008 r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach dla podatnik贸w uzyskuj膮cych niekt贸re przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych oraz o zmianie niekt贸rych innych ustaw

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od os贸b prawnych oraz niekt贸rych innych ustaw

Ustawa z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych oraz niekt贸rych innych ustaw

Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych oraz o zmianie niekt贸rych innych ustaw

Ustawa z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych oraz ustawy o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne

Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych oraz o zmianie niekt贸rych innych ustaw

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne

Ustawa z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 20.08.2008 r. w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o umorzenie zaleg艂o艣ci podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od os贸b fizycznych i o艣wiadczenia potwierdzaj膮cego uzyskanie przychod贸w z pracy oraz zap艂at臋 podatku za granic膮

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 10.09.2009 r. w sprawie sposobu i trybu okre艣lania dochod贸w os贸b fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podw贸jnego opodatkowania os贸b fizycznych w przypadku korekty zysk贸w podmiot贸w powi膮zanych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 31.10.2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 19.09.2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 2.12.2014 r. w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 12.12.2014 r. w sprawie okre艣lenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej dzia艂alno艣ci

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychod贸w i wykazu 艣rodk贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychod贸w

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 27.11.2014 r. w sprawie okre艣lenia wzoru cz臋艣ci uzupe艂niaj膮cej zeznania podatkowego sk艂adanego za rok 2014

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 17.11.2014 r. w sprawie okre艣lenia niekt贸rych wzor贸w o艣wiadcze艅, deklaracji i informacji podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 4.11.2011 r. w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji obowi膮zuj膮cej w zakresie zrycza艂towanego podatku od przychod贸w z odp艂atnego zbycia nieruchomo艣ci i praw maj膮tkowych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 3.10.2013 r. w sprawie wzoru informacji sporz膮dzanej przez sp贸艂dzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadz膮ce kasy mieszkaniowe

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 15.12.2014 r. w sprawie okre艣lenia wzoru zeznania o wysoko艣ci dochodu z zagranicznej sp贸艂ki kontrolowanej obowi膮zuj膮cego w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 4.12.2014 r. w sprawie okre艣lenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wyp艂aconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po艣redniemu odbiorcy

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksi臋gi przychod贸w i rozchod贸w

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 17.11.2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do kt贸rej mo偶na wykonywa膰 艣wiadczenia przy prowadzeniu niekt贸rych us艂ug z wyj膮tkiem 艣wiadcze艅 dla ludno艣ci, oraz kwartalnych stawek rycza艂tu od przychod贸w proboszcz贸w i wikariuszy, obowi膮zuj膮cych w 2015 r.

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 14.11.2013 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do kt贸rej mo偶na wykonywa膰 艣wiadczenia przy prowadzeniu niekt贸rych us艂ug z wyj膮tkiem 艣wiadcze艅 dla ludno艣ci, oraz kwartalnych stawek rycza艂tu od przychod贸w proboszcz贸w i wikariuszy, obowi膮zuj膮cych w 2014 r.

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 10.01.2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od wynagrodze艅 pracownik贸w polskich plac贸wek dyplomatycznych i urz臋d贸w konsularnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 7.03.2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych rodzaj贸w dochod贸w nierezydent贸w

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 20.10.2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych rodzaj贸w dochod贸w nierezydent贸w

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 20.12.2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych rodzaj贸w dochod贸w nierezydent贸w

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 11.12.2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych rodzaj贸w dochod贸w nierezydent贸w

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 27.11.2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych rodzaj贸w dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 29.06.2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych rodzaj贸w dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych rodzaj贸w dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 16.03.2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 5.10.2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych rodzaj贸w dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 4.11.2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych rodzaj贸w dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 19.12.2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 23.07.2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych dochod贸w podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych dochod贸w podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 26.01.2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 5.03.2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych rodzaj贸w dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b prawnych i podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 21.12.2000 r. w sprawie zwolnienia niekt贸rych p艂atnik贸w z obowi膮zku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 30.04.2004 r. w sprawie sposobu ustalania to偶samo艣ci i miejsca sta艂ego zamieszkania faktycznych odbiorc贸w

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 23.01.2015 r. w sprawie okre艣lenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacj膮 o wysoko艣ci dochodu, do sporz膮dzenia kt贸rych obowi膮zane s膮 organy rentowe

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 27.11.2014 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w rocznego obliczenia podatku oraz zezna艅 podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 27.11.2014 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie zrycza艂towanego podatku dochodowego od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 4.11.2014 r. w sprawie wzoru o艣wiadczenia o wysoko艣ci wydatk贸w zwi膮zanych z inwestycj膮 s艂u偶膮c膮 zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 23.04.2015 r. w sprawie okre艣lenia kraj贸w i terytori贸w stosuj膮cych szkodliw膮 konkurencj臋 podatkow膮 w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 31.05.2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla cel贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 31.05.2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla cel贸w zrycza艂towanego podatku dochodowego od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 2.12.2014 r. w sprawie wysoko艣ci og贸lnej kwoty odlicze艅 wydatk贸w na cele mieszkaniowe

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 2.12.2013 r. w sprawie wysoko艣ci og贸lnej kwoty odlicze艅 wydatk贸w na cele mieszkaniowe

Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋

Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach prawnych zwi膮zanych z usuwaniem skutk贸w powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niekt贸rych ustaw

Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 11.09.2013 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w 2014 r.

Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 11.09.2014 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w 2015 r.

Archiwum:

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 9.04.2013 r. w sprawie okre艣lenia kraj贸w i terytori贸w stosuj膮cych szkodliw膮 konkurencj臋 podatkow膮 w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 25.04.2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 21.03.2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 27.11.2013 r. w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 12.11.2013 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie zrycza艂towanego podatku dochodowego od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 10.10.2013 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w rocznego obliczenia podatku oraz zezna艅 podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 3.10.2013 r. w sprawie wzoru o艣wiadczenia o wysoko艣ci wydatk贸w zwi膮zanych z inwestycj膮 s艂u偶膮c膮 zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 6.08.2013 r. w sprawie okre艣lenia niekt贸rych wzor贸w o艣wiadcze艅, deklaracji i informacji podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 18.03.2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 13.11.2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej

Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 14.09.2012 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w 2013 r.

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 27.03.2012 r. w sprawie okre艣lenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wyp艂aconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po艣redniemu odbiorcy

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 2.03.2012 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych dochod贸w podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 23.12.2011 r. w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 1.12.2011 r. w sprawie okre艣lenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wyp艂aconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po艣redniemu odbiorcy

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 24.11.2011 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie zrycza艂towanego podatku dochodowego od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 14.11.2011 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w rocznego obliczenia podatku oraz zezna艅 podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 10.11.2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 9.11.2011 r. w sprawie okre艣lenia niekt贸rych wzor贸w o艣wiadcze艅, deklaracji i informacji podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 9.11.2011 r. w sprawie okre艣lenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacj膮 o wysoko艣ci dochodu, do sporz膮dzenia kt贸rych obowi膮zane s膮 organy rentowe

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 9.11.2011 r. w sprawie wzoru informacji sporz膮dzanej przez sp贸艂dzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadz膮ce kasy mieszkaniowe

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 9.11.2011 r. w sprawie wzoru o艣wiadczenia o wysoko艣ci wydatk贸w zwi膮zanych z inwestycj膮 s艂u偶膮c膮 zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 13.09.2011 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w 2012 r.

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 7.09.2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych dochod贸w podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 28.04.2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 28.02.2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych rodzaj贸w dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b prawnych i podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 25.01.2011 r. w sprawie okre艣lenia niekt贸rych wzor贸w o艣wiadcze艅, deklaracji i informacji podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 5.10.2010 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w 2011 r.

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 16.03.2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych dochod贸w podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 28.12.2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 3.12.2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w)

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 29.09.2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w) podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 17.09.2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych dochod贸w podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 10.09.2009 r. w sprawie okre艣lenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacj膮 o wysoko艣ci dochodu, do sporz膮dzenia kt贸rych obowi膮zane s膮 organy rentowe

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 10.04.2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych i os贸b prawnych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w)

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wzoru o艣wiadczenia o wysoko艣ci wydatk贸w zwi膮zanych z inwestycj膮 s艂u偶膮c膮 zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 28.11.2008 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w rocznego obliczenia podatku oraz zezna艅 podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wzor贸w zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie zrycza艂towanego podatku dochodowego od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 18.09.2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 24.04.2008 r. w sprawie okre艣lenia niekt贸rych wzor贸w o艣wiadcze艅, deklaracji i informacji podatkowych obowi膮zuj膮cych w zakresie podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 23.04.2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niekt贸rych dochod贸w podatnik贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych i podatku dochodowego od os贸b prawnych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 9.11.2007 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wyp艂aconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po艣redniemu odbiorcy

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 14.12.2006 r. w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji obowi膮zuj膮cej w zakresie zrycza艂towanego podatku od przychod贸w z odp艂atnego zbycia nieruchomo艣ci i praw maj膮tkowych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 27.09.2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od os贸b fizycznych od niekt贸rych dochod贸w (przychod贸w)

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 16.05.2005 r. w sprawie okre艣lenia kraj贸w i terytori贸w stosuj膮cych szkodliw膮 konkurencj臋 podatkow膮 dla cel贸w podatku dochodowego od os贸b fizycznych

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 8.12.2003 r. w sprawie wzoru informacji sporz膮dzanej przez sp贸艂dzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadz膮ce kasy mieszkaniowe

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 17.11.2003 r. w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Rozporz膮dzenie Ministra Finans贸w z dnia 6.04.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu um贸w najmu lub dzier偶awy rzeczy albo praw maj膮tkowych do sk艂adnik贸w maj膮tku stron tych um贸w

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 6.12.2012 r. w sprawie wysoko艣ci og贸lnej kwoty odlicze艅 wydatk贸w na cele mieszkaniowe

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 9.11.2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do kt贸rej mo偶na wykonywa膰 艣wiadczenia przy prowadzeniu niekt贸rych us艂ug z wyj膮tkiem 艣wiadcze艅 dla ludno艣ci, oraz kwartalnych stawek rycza艂tu od przychod贸w proboszcz贸w i wikariuszy, obowi膮zuj膮cych w 2013 r.

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 25.11.2011 r. w sprawie wysoko艣ci og贸lnej kwoty odlicze艅 wydatk贸w na cele mieszkaniowe

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 4.11.2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do kt贸rej mo偶na wykonywa膰 艣wiadczenia przy prowadzeniu niekt贸rych us艂ug z wyj膮tkiem 艣wiadcze艅 dla ludno艣ci, oraz kwartalnych stawek rycza艂tu od przychod贸w proboszcz贸w i wikariuszy, obowi膮zuj膮cych w 2012 r.

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 3.12.2010 r. w sprawie wysoko艣ci og贸lnej kwoty odlicze艅 wydatk贸w na cele mieszkaniowe

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 25.11.2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do kt贸rej mo偶na wykonywa膰 艣wiadczenia przy prowadzeniu niekt贸rych us艂ug z wyj膮tkiem 艣wiadcze艅 dla ludno艣ci, oraz kwartalnych stawek rycza艂tu od przychod贸w proboszcz贸w i wikariuszy, obowi膮zuj膮cych w 2011 r.

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 30.11.2009 r. w sprawie wysoko艣ci og贸lnej kwoty odlicze艅 wydatk贸w na cele mieszkaniowe

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 24.07.2009 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w 2010 r.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 29.12.2008 r. w sprawie wykazu organizacji maj膮cych status organizacji po偶ytku publicznego na dzie艅 30.11.2008 r.

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 8.12.2008 r. w sprawie wysoko艣ci og贸lnej kwoty odlicze艅 wydatk贸w na cele mieszkaniowe

Obwieszczenie Ministra Finans贸w z dnia 14.11.2008 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do kt贸rej mo偶na wykonywa膰 艣wiadczenia przy prowadzeniu niekt贸rych us艂ug z wyj膮tkiem 艣wiadcze艅 dla ludno艣ci, oraz kwartalnych stawek rycza艂tu od przychod贸w proboszcz贸w i wikariuszy, obowi膮zuj膮cych w 2009 r.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 24.07.2008 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w 2009 r.

Terminarz

maj 2015
PN WT 艢R CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Ksi臋gowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatk贸w i op艂at
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotycz膮ce podatk贸w
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorz贸w Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60