podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016

Wybór i opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego

Zamierzam zająć się sprzedażą komisową używanych artykułów dziecięcych. Czy tego rodzaju działalność gospodarczą będę mógł opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3% przewidzianej dla działalności usługowej w zakresie handlu? Czy w razie rozszerzenia tej działalności o wypożyczalnię strojów karnawałowych będę mógł dalej opłacać ryczałt? Jeśli tak, jaka będzie stawka ryczałtu dla przychodów z wypożyczalni strojów?

Podatnik prowadzący komis może wprawdzie opłacać z tego tytułu ryczałt ewidencjonowany, ale podatek wyniesie 8,5% prowizji uzyskanej ze sprzedaży na podstawie umowy komisu. Taka sama stawka będzie obowiązywała przy obliczaniu ryczałtu od przychodów z działalności w zakresie wypożyczania strojów karnawałowych.

Podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mają prawo wyboru formy opodatkowania. Podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.), zwanej dalej ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wyjaśnijmy, że przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym (art. 765 Kodeksu cywilnego). Z tego wynika, że komisant, działając we własnym imieniu, kupuje lub sprzedaje rzeczy ruchome na rachunek komitenta. Rola komisanta polega więc na zastąpieniu komitenta przy zawieraniu umów kupna lub sprzedaży.

Przy wyborze formy opodatkowania istotne jest, że działalność komisowa nie została wymieniona w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ani w załączniku nr 2 do tej ustawy, jako działalność wyłączająca z ryczałtu ewidencjonowanego. Oznacza to, że od przychodów ze sprzedaży komisowej używanych artykułów dziecięcych podatnik będzie mógł płacić ten podatek.

Trzeba jednak zaznaczyć, że do wspomnianej działalności nie będzie miała zastosowania 3% stawka ryczałtu, przewidziana m.in. dla działalności usługowej w zakresie handlu (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Ponieważ w ramach komisu komisant sprzedaje rzeczy przyjęte w tym celu od komitenta, a więc których nie nabył i które nie są jego własnością, działalność komisowa nie spełnia przesłanek pozwalających uznać ją za działalność usługową w zakresie handlu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie bowiem z zawartą w tym przepisie definicją, działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla działalności komisowej ustawodawca określił w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wynosi ona 8,5% prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu.

Z pytania wynika, że docelowo podatnik zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą o działalność w zakresie wypożyczania strojów karnawałowych. W razie zrealizowania tych zamierzeń nie utraci on prawa do opłacania ryczałtu. Należy zauważyć, że tego rodzaju działalność nie została wymieniona wprost we wspomnianym wcześniej art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jako działalność, której prowadzenie lub osiąganie z niej przychodów wyklucza prawo do stosowania opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto usługi w zakresie "Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia" sklasyfikowane pod symbolem 77.29.15.0. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm., nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jako wyłączające od opodatkowania ryczałtem.

Natomiast jeśli chodzi o stawkę ryczałtu właściwą dla opodatkowania przychodów z wypożyczania strojów karnawałowych, to w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym brak jest zapisu odnoszącego się bezpośrednio do tego rodzaju działalności. Mając jednak na uwadze, że wypożyczanie strojów karnawałowych stanowi działalność usługową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od przychodów z tej działalności podatnik powinien również opłacać ryczałt w wysokości 8,5%. Wskazuje na to art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60