podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015

Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wynajęła lokal firmie. Opłaca z tego tytułu miesięcznie zryczałtowany podatek dochodowy. Czy ten podatek może być regulowany gotówką na rachunek bankowy urzędu skarbowego, czy trzeba wpłacać go przelewem?

Podatnik, który miesięcznie rozlicza ryczałt od przychodów z tzw. prywatnego najmu, podatek za dany miesiąc oblicza i wpłaca na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca, z tym że za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, czyli do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Wynika to z art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Podatki odprowadzane do urzędu skarbowego można regulować gotówką lub przelewem. Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych został nałożony na przedsiębiorców zobligowanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przelewem muszą oni opłacać podatki związane z działalnością gospodarczą. Taką formę rozliczeń stosują także do wpłat kwot pobranych w ramach wykonywania funkcji płatnika, np. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników. Wyjątek uczyniono dla tzw. mikroprzedsiębiorców. Oni mogą regulować podatki gotówką.

W opisywanym przypadku podatnik może więc wybrać sposób zapłaty ryczałtu od przychodów z tzw. prywatnego najmu. Podatek uiszczany gotówką wpłaca się w kasie urzędu skarbowego lub na jego rachunek w banku, placówce pocztowej, biurze usług płatniczych, instytucji płatniczej, SKOK-u. Rozliczenia bezgotówkowe mogą być natomiast realizowane za pośrednictwem banku, instytucji płatniczej lub SKOK-u.

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60