podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na usługi budowlane

Jestem podatnikiem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy przychody ze świadczenia usług spawalniczych (spawanie zbiorników) oraz usług remontowych (m.in. malowanie elewacji, położenie glazury, hydraulika) powinienem zaliczać do robót budowlanych objętych 5,5% stawką ryczałtu, czy do usług opodatkowanych stawką 8,5%?

Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od tego, do jakiego grupowania PKWiU należy zaliczyć świadczone przez przedsiębiorcę usługi - zgodnie z ich charakterem. Jeżeli usługi wymienione w pytaniu wchodzą w zakres robót budowlanych specjalistycznych wskazanych w dziale 43 sekcji F PKWiU 2008, to przychody ze świadczenia tych usług powinny być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5%. W przeciwnym przypadku należy zastosować stawkę 8,5%.

Reguły opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

W myśl jej przepisów, w stosunku do przychodów z działalności usługowej, co do zasady, ma zastosowanie stawka ryczałtu w wysokości 8,5%, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Natomiast przychody z robót budowlanych są opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) powołanej ustawy).

Wymaga podkreślenia, że zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, pod pojęciem działalności usługowej, o której mowa w ustawie - należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).


UWAGA!
PKWiU z 2008 r. stosuje się do celów opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2017 r. Wynika to z ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie PKWiU oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

W PKWiU 2008 obiekty budowlane i roboty budowlane sklasyfikowane zostały w sekcji F (działy 41-43). Sekcja ta obejmuje:

 • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
   
 • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
   
 • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.
Klasyfikacje Polska Klasyfikacja Wyrobów
i Usług 2008 i 2015 dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

Stosownie zaś do art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), pod pojęciem:

 • roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
   
 • obiekt budowlany - należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych,
   
 • budowla - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (m.in. drogi, linie kolejowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody).

W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy zauważyć, że zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU 2008, które określają zakres rzeczowy grupowań obejmujących usługi, przedmiotem klasyfikowania są czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności.


WAŻNE:
Każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zaklasyfikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.


Przykładowo, w PKWiU 2008 naprawy i konserwacje:

 • metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń zostały zaliczone do grupy 33.1,
   
 • zaś bojlerów i kotłów domowego użytku do grupy 43.2.

Z kolei roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia generalnie są kwalifikowane w ramach działu 33 grupa 33.2. Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. I tak, np. budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale 43.

W konsekwencji wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od tego, do jakiego grupowania PKWiU należy zaliczyć świadczone przez przedsiębiorcę usługi.

Jeżeli zatem wymienione w pytaniu usługi spawalnicze i remontowe, zgodnie z ich charakterem, wchodzą w zakres robót budowlanych specjalistycznych wskazanych w dziale 43 sekcji F PKWiU 2008, to przychody ze świadczenia tych usług powinny być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5%. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, np.:

 • usług spawalniczych związanych z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych lub klimatyzacyjnych (grupowanie 43.22 PKWiU),
   
 • usług związanych wykładaniem posadzek, tapetowaniem i oblicowywaniem ścian (grupowanie 43.33 PKWiU),
   
 • usług malarskich (grupowanie 43.34 PKWiU).

Natomiast, jeżeli konkretnej usługi wykonywanej przez przedsiębiorcę nie można zaliczyć do robót budowlanych, o których mowa w sekcji F PKWiU 2008, to wówczas należy zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%.


WAŻNE:
W przypadku trudności w zaklasyfikowaniu wykonywanych usług do właściwego grupowania PKWiU przedsiębiorca może się zwrócić o wydanie opinii do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

www.PodatekDochodowy.pl - Zryczałtowany podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.