podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018

Wypłata dywidendy w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe

Spółka z o.o. zamierza wypłacić wspólnikom dywidendę za 2017 r. w walucie obcej, dokonując przelewu z rachunku walutowego. Czy w związku z wypłatą dywidendy powstaną podatkowe różnice kursowe (dla celów podatkowych różnice kursowe ustalane są tzw. metodą podatkową)?

W przypadku wypłaty dywidendy w walucie obcej podatkowe różnice kursowe mogą powstać jedynie od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym. Natomiast ewentualne różnice, jakie powstaną na rozrachunkach ze wspólnikami, nie będą podatkowymi różnicami kursowymi.

Różnice kursowe na rozrachunkach ze wspólnikiem

Ustalając, czy na rozrachunkach ze wspólnikiem powstały podatkowe różnice kursowe, w związku z wypłatą wspólnikowi dywidendy w walucie obcej, należy wziąć pod uwagę regulacje, dotyczące różnic kursowych ustalanych w odniesieniu do kosztu poniesionego w walucie obcej.

paragraf Na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o PDOP, różnice kursowe powstają m.in. wówczas, gdy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP:
 • jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - powstają dodatnie różnice kursowe,
   
 • jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - powstają ujemne różnice kursowe.

Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, natomiast ujemne różnice kursowe - zwiększają koszty uzyskania przychodów.

Aby zatem na rozrachunkach powstały podatkowe różnice kursowe, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 28 lutego 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.30.2018.1.AG):

 • koszt został wyrażony w walucie obcej,
   
 • zapłata zobowiązania nastąpiła w walucie obcej,
   
 • między momentem poniesienia kosztu a momentem zapłaty wystąpiły różne kursy walut.

Wypłata dywidendy w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe Aby zatem powstały podatkowe różnice kursowe na rozrachunkach ze wspólnikiem, musiałyby dotyczyć kosztu uzyskania przychodów. Tymczasem dywidenda takim kosztem nie jest. Nie jest ona bowiem wydatkiem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Potwierdził to także NSA, który w wyroku z 1 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1447/13 stwierdził:

"(...) roszczenie o wypłatę dywidendy stanowi element cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy dwoma podmiotami prawnymi, tj. spółką dysponującą przychodem w postaci pieniędzy a akcjonariuszem, któremu przysługuje prawo do żądania dywidendy. Skoro roszczenie o wypłatę dywidendy nie jest należnością spółki, lecz akcjonariusza, to choć jest pochodną osiągniętego zysku, nie można jej utożsamiać z jej przychodem. W konsekwencji (...) wypłata dywidendy nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów, gdyż wydatek ten nie służy temu celowi. (...)"

W związku z powyższym, skoro dywidenda nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w spółce wypłacającej, to ewentualne różnice powstałe na rozrachunkach ze wspólnikiem z tytułu dywidendy nie będą stanowiły podatkowych różnic kursowych.

Inaczej może być w przypadku różnic powstałych na rachunku walutowym w związku z wypłatą dywidendy.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

Na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP, podatkowe różnice kursowe powstają m.in. wówczas, gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu:

 • jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni - powstają dodatnie różnice kursowe,
   
 • jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni - powstają ujemne różnice kursowe.

Przy obliczaniu ww. różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (art. 15a ust. 4 ww. ustawy).

Jak z powyższego wynika, różnice kursowe od własnych środków pieniężnych nie są ustalane w odniesieniu do przychodu czy kosztu podatkowego, lecz z tytułu rozchodu waluty z rachunku walutowego. W związku z tym uważamy, że w przypadku wypłaty dywidendy w walucie obcej z rachunku walutowego, w spółce wypłacającej mogą powstać podatkowe różnice kursowe od własnych środków pieniężnych.

Podobnie uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 20 września 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.170.2017.1.EN, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 5 sierpnia 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-572/16-1/BG.

Ustalając różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, należy mieć na uwadze, że kolejność wyceny ww. środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej powinna być dokonywana według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której podatnicy nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego (art. 15a ust. 8 ustawy o PDOP).

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.