podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną akcji

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, ujmowane dla celów bilansowych w kapitałach własnych, nie wpływają na koszty ani przychody podatkowe. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.620.2016.1.AM.

Podatnik, który zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji, nabył akcje podmiotu zagranicznego, których wartość jest wyrażona w walucie obcej. W księgach rachunkowych akcje te zaklasyfikowano do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane w wartości godziwej. W świetle przepisów bilansowych przeprowadza on okresową wycenę nabytych akcji, a powstałe w związku z tą wyceną różnice kursowe dodatnie lub ujemne są odnoszone na zwiększenie lub zmniejszenie wartości tych akcji, a drugostronnie na kapitały własne. Nie wpływają one zatem na wynik finansowy, gdyż nie są ujmowane w kosztach ani przychodach finansowych.

Pytający dla celów podatku dochodowego ustala różnice kursowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, czyli zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop. W przedstawionej sytuacji miał on wątpliwość, czy różnice kursowe ustalone na skutek wyceny akcji wyrażonych w walucie obcej, które zgodnie z przepisami bilansowymi są ujmowane w kapitałach własnych (tj. nie wpływają na koszty ani przychody bilansowe), stanowią dla celów podatkowych koszt uzyskania przychodów lub przychód podatkowy.

Zdaniem podatnika, różnice kursowe powstałe w związku z wyceną aktywów finansowych, które nie wpływają na wynik finansowy, lecz odnoszone są na kapitał własny, nie mogą być ujmowane dla celów podatkowych jako przychód lub koszt. W uzasadnieniu wskazał on, że dla celów podatku dochodowego powinny być rozpoznawane wyłącznie te różnice kursowe, które ujmowane są na kontach wynikowych, czyli prezentowane są w rachunku zysków i strat. Natomiast różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej, które podlegają wykazaniu w bilansie, np. w kapitałach własnych, nie wpłyną na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego oceny tego stanowiska.

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60