podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Różnice kursowe od prowizji pobranej z konta walutowego

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Bank z firmowego konta walutowego pobrał prowizję za wypłatę gotówkową. Czy w opisanej sytuacji powstaną różnice kursowe?

W opisanym przypadku różnice kursowe mogą powstać na rachunku walutowym.

Pobranie prowizji na rachunku walutowym może spowodować powstanie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym, gdyż w związku z jej pobraniem następuje wypływ środków z rachunku walutowego. Ponadto wycena rozchodowanej waluty dokonywana jest najczęściej po kursach innych niż kursy przyjęte do wyceny waluty z chwilą jej wpływu na konto walutowe.

Dodatnie różnice kursowe powstają, gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 24c ust. 2 pkt 3 updof). Z kolei ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 24c ust. 3 pkt 3 updof).

Stosownie do art. 24c ust. 4 updof, przy obliczaniu różnic kursowych należy uwzględniać kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Zwróć uwagę!

Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne różnice kursowe - koszty uzyskania przychodów.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ujmują:

  • w kolumnie 8 "pozostałe przychody" - dodatnie różnice kursowe,
     
  • w kolumnie 13 "pozostałe wydatki" - ujemne różnice kursowe.

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60