podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017

Ustalenie różnic kursowych przy wypłacie środków z konta walutowego w systemie PayPal

W sytuacji gdy w związku z wypłatą środków z konta walutowego w systemie PayPal na konto złotowe przedsiębiorcy dochodzi do przewalutowania, powstaje obowiązek ustalenia różnic kursowych. W tym celu przeliczenia wypłacanych środków należy dokonywać po kursach waluty określonych w przepisach podatkowych.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.607.2016.2.AP.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych wystąpiła podatniczka, która opłaca podatek liniowy od dochodu z działalności gospodarczej ustalonego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Sprzedając towary handlowe za pośrednictwem różnych portali internetowych, w celu zabezpieczenia transakcji i płatności, korzysta z systemu płatności internetowych PayPal. Warunkiem korzystania z tego systemu jest posiadanie konta walutowego u operatora PayPal. Na koncie tym rejestrowane są wpłaty dokonywane przez klientów za nabyte towary wystawione do sprzedaży przez podatniczkę. W sytuacji przelania środków z konta PayPal na konto złotowe podatniczki dochodzi do przewalutowania tych środków i powstają różnice kursowe. Podatniczka chciała uzyskać potwierdzenie, że prawidłowo ustala różnice między środkami przeliczonymi po kursie, po którym system płatności PayPal dokonał przeliczenia wypłaty z pierwszym kursem NBP z dnia wpływu środków, zgodnie z przyjętą do stosowania metodą wyceny FIFO.

Organ podatkowy potwierdził, że:

  • w przypadku wypłaty środków w walucie z konta PayPal na złotowe konto firmowe powstają tzw. różnice kursowe od własnych środków, o których mowa w art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updof,
     
  • do wyceny środków na koncie walutowym PayPal powinna być stosowana wybrana przez podatniczkę kolejność wyceny środków (zgodnie z art. 24c ust. 8 updof).

Za nieprawidłowy uznał natomiast opisany we wniosku o interpretację sposób ustalania różnic kursowych. Odnosząc się do tej kwestii, powołany organ wskazał, że dla celów ustalenia różnic kursowych od transakcji gospodarczych przeprowadzanych w walucie obcej, wartości wyrażone w tej walucie, co do zasady, należy przeliczać po kursie faktycznie zastosowanym. Z uwagi na brak ustawowej definicji tego pojęcia, organ podkreślił, że zgodnie z obowiązującą wykładnią, za faktycznie zastosowany kurs walutowy uważa się taki kurs, którym w rzeczywistości posłużono się przy przeprowadzaniu konkretnej operacji gospodarczej. Z kursem faktycznie zastosowanym w tym rozumieniu mamy zatem do czynienia, w sytuacji gdy w związku z otrzymaniem bądź wydatkowaniem środków występuje operacja sprzedaży bądź kupna waluty obcej po określonym kursie, lub też gdy dochodzi do przewalutowania tych środków. Natomiast gdy nie zachodzi żadne z tych zdarzeń (sprzedaż/kupno/przeliczenie waluty), wówczas dla celów ustalenia różnic kursowych należy stosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania należności lub zapłaty.

Mając to na uwadze, w odniesieniu do sytuacji opisanej przez podatniczkę, organ podatkowy stwierdził, że w celu ustalenia różnic kursowych przy wypłacie środków z konta w systemie PayPal powinna wartość środków wypływających z konta w systemie PayPal przeliczoną po kursie faktycznie zastosowanym przez system z dnia przewalutowania (tj. z dnia wypływu środków z rachunku PayPal) porównać z wartością tych środków ustaloną po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na konto, z uwzględnieniem metody FIFO przyjętej dla ustalania kolejności wyceny tych środków.

Różnicę wynikającą z porównania tych wartości powinna zaliczyć odpowiednio do przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60