podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Rozliczenie różnic kursowych po przekształceniu jednostki

Spółka z o.o. powstała z przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą może uwzględnić podatkowo zrealizowane różnice kursowe dotyczące transakcji kupna i sprzedaży dokonanych przez osobę fizyczną przed przekształceniem. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.59.2017.1.KP.

Rozliczenie różnic kursowych po przekształceniu jednostki
rys. Rozliczenie różnic kursowych po przekształceniu jednostki

Podatnik, który zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Planuje on przekształcić się w spółkę z o.o. na podstawie art. 551 § 5 K.s.h. W wyniku dokonanego przekształcenia może wystąpić sytuacja, w której w dacie przekształcenia pytający będzie posiadał należności z tytułu zrealizowanej sprzedaży oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które będą wyrażone w walucie obcej, a w konsekwencji będą po dniu przekształcenia spłacane w walucie obcej. W przedstawionej sytuacji miał on wątpliwość, czy spółka z o.o., jako spółka przekształcona, będzie miała prawo korygowania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów o różnice kursowe w oparciu o art. 15a ustawy o pdop. Chodzi tu o różnice kursowe powstałe pomiędzy:

a) przychodem należnym wyrażonym w walucie obcej, rozpoznanym przez pytającego, oraz kwotą otrzymaną przez spółkę z o.o. jako zapłata od kontrahentów,

b) kosztem poniesionym przez pytającego wyrażonym w walucie obcej a kwotą zapłaconą przez spółkę z o.o. po dacie przekształcenia.

Wskazując własne stanowisko w tej sprawie podatnik uznał, że spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej będzie miała prawo oraz obowiązek uwzględnić w kosztach lub przychodach podatkowych zrealizowane różnice kursowe od przychodów należnych oraz poniesionych kosztów wyrażonych w walucie obcej rozpoznanych przez przedsiębiorcę przed przekształceniem w spółkę z o.o. Jako uzasadnienie pytający przywołał art. 5842 § 1 i 3 K.s.h., na mocy którego spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, a osoba fizyczna staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. W związku z tym na powstałej z przekształcenia spółce z o.o. będzie ciążył obowiązek zapłaty zobowiązań oraz żądania zapłaty przez podmioty trzecie należności z tytułu zrealizowanych przez podatnika przed przekształceniem transakcji kupna i sprzedaży.

Jeśli chodzi natomiast o sukcesję podatkowych praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych, podatnik wskazał na treść art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje generalnie w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z racji tego, że do zrealizowania różnic kursowych dojdzie dopiero z chwilą zapłaty zobowiązań przez spółkę z o.o. oraz otrzymania przez nią należności, to właśnie ta spółka jako sukcesor prawny i podatkowy będzie miała prawo uwzględnić podatkowo zrealizowane różnice kursowe.

Organ podatkowy uznał stanowisko pytającego za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego jego oceny.

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60