podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (445) z dnia 1.07.2017

Ujemne różnice kursowe u podatnika stosującego opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. W maju 2017 r. nie osiągnąłem przychodu ze sprzedaży usług. Powstały natomiast ujemne różnice kursowe dotyczące faktury z kwietnia. Jak w tej sytuacji mam pomniejszyć przychód o ujemne różnice kursowe?

W przypadku braku przychodu w miesiącu powstania ujemnej różnicy kursowej podatnik nie ma możliwości pomniejszenia w tym miesiącu przychodu o ujemne różnice kursowe. Pomniejszenia tego może jednak dokonać po zakończeniu roku podatkowego.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 updof. Z kolei z art. 14 ust. 2 pkt 3 updof wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są również różnice kursowe.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym do przychodów z tytułu różnic kursowych stosują regulacje wynikające z art. 24c updof, z tym że ujemne różnice kursowe zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice (art. 6 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Przypomnijmy, że dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Natomiast ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Różnice kursowe wykazuje się w ewidencji przychodów w kolumnie, w której zaewidencjonowano przychód należny ze sprzedaży, w związku z którym różnice te ustalono.

Ujemne różnice kursowe należy więc wpisać ze znakiem minus do odpowiedniej kolumny w ewidencji przychodów. Wpisu tego należy dokonać w dacie zrealizowania danej różnicy kursowej, a więc generalnie w dacie otrzymania należności od kontrahenta. Jeżeli w miesiącu, w którym powstała ujemna różnica kursowa, podatnik nie osiągnął innych przychodów podlegających wpisowi w tej kolumnie co ujemna różnica kursowa, podsumowanie tej kolumny będzie stanowiła kwota różnicy kursowej wpisana ze znakiem minus. W konsekwencji w tym miesiącu nie dojdzie do pomniejszenia przychodu o ujemną różnicę kursową. Nie pomniejszy ona także przychodu osiągniętego w kolejnych miesiącach, gdyż ryczałtu nie oblicza się narastająco. Nie oznacza to jednak, że podatnik zostanie pozbawiony prawa do takiego pomniejszenia. Nie dojdzie do niego co prawda w trakcie roku podatkowego, ale będzie ono możliwe po zakończeniu tego roku. Jak bowiem wynika z powołanego wcześniej art. 6 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ujemne różnice kursowe zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice.

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60