podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

W działalności gospodarczej (podatkowa księga) kontrahenci wpłacają mi należności za sprzedane towary wyrażone w euro na konto walutowe. Czy należy ustalać różnice kursowe, gdy środki pieniężne z rachunku walutowego zostają przewalutowane przez bank na złote w celu dokonania płatności zobowiązania krajowego?

TAK. W omawianym przypadku należy ustalić różnice kursowe od własnych środków pieniężnych.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych powstają, gdy wartość otrzymanych bądź nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa (dodatnie różnice kursowe) lub wyższa (ujemne różnice kursowe) od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych (art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o pdof). Generalnie wpływ i wypływ środków z rachunku walutowego wyceniany jest według faktycznie zastosowanego kursu walut z tych dni. Gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, np. w razie otrzymania zapłaty w walucie obcej, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej wpływu. Stąd do przeliczenia środków pieniężnych otrzymanych w walucie obcej jako zapłatę od kontrahenta zagranicznego Czytelnik zastosuje kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich wpływu, natomiast rozchód waluty z rachunku walutowego w związku z przewalutowaniem na złote powinien przeliczyć według kursu faktycznie zastosowanego przez bank do przeliczenia tej transakcji.

Wyceny wypływających z rachunku walutowego środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej Czytelnik powinien dokonać według jednej z metod stosowanych w rachunkowości, tj. metody FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie przyszło - pierwsze wyszło) lub kursów średnioważonych (przeciętnych). Wybranej metody nie można zmieniać w trakcie roku podatkowego.

Przykład

Podatnik prowadzący podatkową księgę ma na firmowym rachunku walutowym 6.000 euro. Środki te pochodzą z wpływu należności od kontrahentów zagranicznych, które zostały wycenione według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego ich wpływ, tj.:

  • 4,25 zł/euro - 4.000 euro,
     
  • 4,26 zł/euro - 2.000 euro.

Wypływ waluty obcej z rachunku walutowego podatnik wycenia metodą FIFO. W celu dokonania płatności na rzecz kontrahenta krajowego bank przewalutował 3.000 euro według kursu 4,24 zł/euro.

W związku z tym ustalono ujemną różnicę kursową od własnych środków pieniężnych w kwocie 30 zł [3.000 euro × (4,25 zł/euro - 4,24 zł/euro)], którą należy zaliczyć do kosztów podatkowych.

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60