podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

Spółka z o.o. buduje halę produkcyjną. Wykonawca inwestycji będzie wystawiać faktury inwestycyjne w euro. Zapłata za nie następować będzie z rachunku walutowego. W wyniku rozliczenia płatności za transakcje inwestycyjne powstaną różnice kursowe m.in. od własnych środków pieniężnych. Spółka dla celów podatku dochodowego ustala różnice kursowe metodą podatkową. Czy różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, związane z ich rozchodem, wpływać będą na wartość początkową środka trwałego?

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, dotyczące płatności za nieoddany do używania środek trwały, korygują jego wartość początkową.

Sposób naliczania różnic kursowych korygujących wartość początkową środka trwałego będzie zależał od stosowanej przez podatnika metody ustalania różnic kursowych. W opisanej sytuacji spółka stosuje tzw. metodę podatkową określoną w art. 15a updop.

Na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 3 updop, dodatnie różnice kursowe powstają, jeśli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Natomiast w myśl art. 15a ust. 3 pkt 3 updop, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Jak stanowi art. 16g ust. 5 updop, koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego.

Wobec tego w wartości początkowej środka trwałego powinny być uwzględnione różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, jeżeli wydatkowanie waluty ma bezpośredni związek z wytworzeniem tego środka trwałego. Na jego wartość początkową mają bowiem wpływ nie jakiekolwiek różnice kursowe, ale tylko te, które powstają bezpośrednio na operacjach, związanych z zapłatą ceny za "faktury inwestycyjne", dokonanych przed oddaniem nabytego lub wytworzonego środka trwałego do używania.

Jeżeli podatnik wybrał ustalanie różnic kursowych w oparciu o reguły podatkowe, to nalicza wyłącznie zrealizowane różnice kursowe, które korygują cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego. Przy czym dodatnie różnice kursowe zmniejszają, zaś ujemne różnice kursowe zwiększają wartość początkową środka trwałego. Natomiast różnice kursowe naliczone po przyjęciu środka trwałego do używania nie zwiększają jego wartości początkowej, lecz zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

Dodajmy, że różnice kursowe korygujące wartość początkową środka trwałego mogą powstać również w związku z regulowaniem zobowiązań (art. 15a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 updop) oraz spłatą kredytu/pożyczki (art. 15a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 5 updop).

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60