podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczek

Spółka z o.o. spłaca pożyczki walutowe posiadanymi udziałami innej spółki. Czy różnice kursowe (ustalane metodą podatkową) naliczone w związku ze spłatą pożyczek w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności są kosztem lub przychodem podatkowym?

Różnice kursowe zrealizowane w związku ze spłatą pożyczek w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności są kosztem lub przychodem podatkowym (o ile nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego).

Na podstawie art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w art. 15a ust. 2 i 3 updop.

Przy spłacie pożyczki zaciągniętej w walucie obcej różnice kursowe powstają w okolicznościach wymienionych w art. 15a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 5 updop. Zgodnie z tymi przepisami:

  • dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
     
  • ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Stosownie do art. 15a ust. 7 updop, za dzień zapłaty uważa się dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. Wobec tego, w opisanym stanie faktycznym, w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności dojdzie do spłaty pożyczek.

Organy podatkowe uznają, że dla powstania różnic kursowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nieodzowne jest, aby z jednej strony dane wyrażenie (operacja) opiewało na walutę obcą, a z drugiej strony niezbędnym też jest, aby sama zapłata nastąpiła w walucie obcej. W przypadku gdy operacja zapłaty odbywa się bezgotówkowo, należy uznać, że również zapłata nastąpiła w walucie obcej. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2014 r., nr IPPB5/423-726/14-4/IŚ i 21 stycznia 2013 r., nr IPPB5/423-1038/12-4/IŚ, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 grudnia 2013 r., nr ITPB3/423-477/13/PS.

Zatem na skutek operacji opisanej w pytaniu mogą powstać dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym, a ujemne - kosztem podatkowym (o ile nie korygują wartości początkowej środka trwałego).

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60