podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (433) z dnia 1.01.2017

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

Czy powstaną różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (ustalane metodą podatkową), jeśli podatnik w tym samym banku przelewa środki pieniężne z konta walutowego na złotowe i odwrotnie, a bank przelicza je po tym samym kursie?

Różnice kursowe od środków własnych powstaną, w sytuacji gdy kurs waluty w dniu zapłaty lub innej formy wypływu z rachunku walutowego będzie różnił się od kursu z dnia wpływu waluty na rachunek.

Dodatnie różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, zgodnie z art. 24c ust. 2 pkt 3 updof i art. 15a ust. 2 pkt 3 updop, powstają jeśli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Natomiast stosownie do art. 24c ust. 3 pkt 3 updof i art. 15a ust. 3 pkt 3 updop, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne - koszty uzyskania przychodów.

Ustalając różnice kursowe od środków własnych, należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego kursu. Na podstawie art. 24c ust. 4 updof i art. 15a ust. 4 updop, przy obliczaniu różnic kursowych należy uwzględnić kurs faktycznie zastosowany w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

W myśl art. 24c ust. 8 updof i art. 15a ust. 8 updop, podatnik wyznacza kolejność wyceny wypływających z rachunku walutowego środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej, według jednej z metod stosowanych w rachunkowości, której nie może zmieniać w trakcie roku podatkowego. Do metod tych należy metoda: FIFO, LIFO oraz kursów średnioważonych.

W opisanym przypadku środki wpływające na rachunek walutowy z rachunku złotowego, a także rozchód z tego rachunku w związku z przeniesieniem środków na rachunek złotowy powinny być przeliczone według kursu faktycznie zastosowanego, czyli kursu po jakim bank przeprowadza transakcję przewalutowania.

Przykład

Przedsiębiorca posiada na rachunku walutowym środki w wysokości 10.000 euro, które wpłynęły jako przelew z konta złotowego. Przy przewalutowaniu złotych na walutę bank zastosował kurs sprzedaży 4,4 zł/euro.

Przedsiębiorca dał dyspozycję bankowi dokonania przelewu 2.706 euro na konto złotowe. Bank przeliczył tę kwotę po kursie 4,4 zł/euro.

W tym przypadku różnice kursowe od środków własnych nie powstaną, gdyż kurs waluty w dniu wypływu z rachunku walutowego nie różni się od kursu waluty z dnia jej wpływu na rachunek walutowy.

W przykładzie została opisana dość szczególna sytuacja. Natomiast w praktyce rachunek walutowy przede wszystkim służy do otrzymywania należności i regulowania zobowiązań w walucie obcej. Przy takich operacjach zazwyczaj kurs waluty w dniu zapłaty lub innej formy wypływu z rachunku walutowego będzie różnił się od kursu z dnia wpływu waluty na rachunek.

Przykład

Przedsiębiorca rozlicza się z kontrahentem zagranicznym za pośrednictwem firmowego rachunku walutowego prowadzonego w euro. W celu zapłaty zobowiązania przelał środki z rachunku złotowego na rachunek walutowy. Bank przeliczył złote na euro po kursie 4,4 zł/euro. Po tej operacji na koncie walutowym przedsiębiorca posiada 10.000 euro.

Z rachunku bankowego dokonał on zapłaty zobowiązania w kwocie 9.050 euro.

Aby ustalić różnicę kursową od własnych środków pieniężnych, trzeba porównać wycenę środków pieniężnych w dniu ich wpływu i w dniu wypływu. Do wyceny rozchodu waluty z własnego rachunku walutowego przedsiębiorca zastosował średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania zapłaty zobowiązania (tj. 15 grudnia 2016 r.), który wynosił 4,4453 zł/euro.

Ustalenie różnicy kursowej od własnych środków pieniężnych:

(9.050 euro x 4,4453 zł/euro) - (9.050 euro x 4,4 zł/euro) = 40.229,97 zł - 39.820 zł = 409,97 zł.

Wartość waluty, która wpłynęła na konto walutowe przeliczona na złote była niższa od wartości tych środków pieniężnych (w złotych) w dniu ich wypływu z rachunku walutowego. Powstała więc dodatnia różnica kursowa w kwocie 409,97 zł, która zwiększyła przychody.

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60