podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017

Wstępna opłata leasingowa w księdze podatkowej

Z podatku dochodowego rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zawarłem umowę leasingu samochodu osobowego i poniosłem opłatę wstępną z tego tytułu. Jak prawidłowo rozliczyć ją w księdze podatkowej?

W pytaniu nie wskazano, z jaką umową leasingu mamy do czynienia. Trzeba wiedzieć, że kwalifikacji umowy leasingu dla celów podatku dochodowego należy dokonać po przeanalizowaniu art. 23b ust. 1 ustawy o pdof (zawierającego warunki dla leasingu operacyjnego) i art. 23f ust. 1 ustawy o pdof (określającego warunki dla leasingu finansowego).

Jeśli umowa dla celów podatku dochodowego stanowi leasing operacyjny, opłata wstępna, jak i miesięczne raty leasingowe, stanowią koszty uzyskania przychodów leasingobiorcy. W księdze podatkowej wydatek z tytułu wstępnej opłaty leasingowej należy zaliczyć jednorazowo do kosztów w dacie poniesienia, niezależnie od tego, jaką metodę podatnik stosuje do ewidencji kosztów uzyskania przychodów. W przypadku bowiem, gdy wybrał metodę uproszczoną, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdof, koszty generalnie potrąca w dacie ich poniesienia, a przez datę tę rozumie się dzień wystawienia faktury, rachunku lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu (art. 22 ust. 6b ustawy o pdof). W sytuacji natomiast, gdy stosuje metodę memoriałową, określoną w art. 22 ust. 5-5c i 6 ustawy o pdof, koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (takie jak wstępna opłata leasingowa) potrąca w dacie poniesienia, a gdy dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego - stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Trzeba podkreślić, że opłata wstępna nie dotyczy okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu. Jest kosztem samoistnym, którego poniesienie jest konieczne do realizacji umowy leasingu i wydania przedmiotu leasingu, czyli w sytuacji wskazanej w pytaniu samochodu osobowego. Dlatego podatnicy prowadzący księgę metodą memoriałową także ujmują ją w księdze w dacie poniesienia i nie rozliczają jej w czasie.

Zatem koszt z tytułu opłaty wstępnej poniesionej w związku z umową leasingu operacyjnego ujmuje się w księdze podatkowej jednorazowo pod datą wystawienia faktury w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Należy zwrócić uwagę, że podatnik VAT może zasadniczo odliczyć tylko 50% VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi (art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT - Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Odnosi się to również do wydatków dotyczących używania tych pojazdów na podstawie umowy leasingu (art. 86a ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT). Pełne odliczenie VAT przysługuje, gdy samochód osobowy uznaje się za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, czyli po spełnieniu warunków określonych w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT, w tym gdy podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT (dla celów podatku dochodowego w odniesieniu do leasingowanych samochodów osobowych nie prowadzi się ewidencji przebiegu pojazdu, co wynika z art. 23 ust. 3b ustawy o pdof). Jeśli więc podatnik VAT może odliczyć tylko 50% VAT naliczonego w fakturze za opłatę wstępną, kwota nieodliczonego VAT zwiększy koszt tej opłaty (por. art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy o pdof) księgowany w kolumnie 13 księgi podatkowej (przykład).


Wstępną opłatę leasingową poniesioną z tytułu umowy leasingu operacyjnego samochodu należy ująć w księdze podatkowej jednorazowo w dacie poniesienia, niezależnie od tego, jaką metodę podatnik stosuje do ewidencji kosztów w księdze.


W sytuacji natomiast, gdy umowa leasingu dla celów podatku dochodowego stanowi leasing finansowy, podatnik może ujmować w kosztach podatkowych tylko część odsetkową opłat leasingowych. Jednocześnie przedmiot użytkowany na podstawie leasingu finansowego stanowi podlegający amortyzacji środek trwały, o wartości początkowej odpowiadającej z reguły sumie części kapitałowych opłat leasingowych (za część kapitałową uważa się zwykle w całości opłatę wstępną i opłatę końcową za wykup przedmiotu leasingu). Wartość tę można podwyższyć o koszty naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, m.in. o koszty transportu, ubezpieczenia w drodze. W przypadku kiedy podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony, nieodliczony VAT przypadający na część kapitałową jest również składnikiem wartości początkowej środka trwałego.

Stąd gdyby w sytuacji przedstawionej w pytaniu chodziło o leasing finansowy samochodu osobowego, poniesiona w związku z taką umową opłata wstępna nie mogłaby być ujęta bezpośrednio w kosztach w księdze podatkowej. Wpływałaby ona w kwocie netto powiększonej o nieodliczony VAT na wartość początkową samochodu osobowego w leasingu finansowym podlegającą amortyzacji.

Przykład

Założenia

Podatnik wziął w leasing samochód osobowy. Umowa dla celów podatku dochodowego spełnia warunki leasingu operacyjnego, określonego w art. 23b ust. 1 ustawy o pdof. Podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z tym samochodem. Otrzymał fakturę z dnia 10 stycznia 2017 r. dokumentującą wstępną opłatę leasingową w kwocie 23.124 zł (w tym kwota netto 18.800 zł, VAT 4.324 zł). Podatnik prowadzi księgę podatkową metodą memoriałową.

Zapisy w księdze podatkowej

Podatnik na podstawie faktury za opłatę wstępną wpisał pod datą 10 stycznia 2017 r. do kolumny 13 księgi "Pozostałe wydatki" kwotę 20.962 zł, tj. 18.800 zł + (4.324 zł × 50%).

www.PodatekDochodowy.pl - Leasing:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.LeasingFinansowy.pl » www.LeasingOperacyjny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60