podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego a "pozostawienie" w kosztach podatkowych dotychczasowych rat leasingowych

Spółka z o.o. zawarła na 3 lata umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy. Przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę leasingu, spółka zamierza wykupić ten samochód, co spowoduje przedterminowe rozwiązanie ww. umowy. Czy fakt ten spowoduje konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości ujętych w tych kosztach opłat leasingowych?

Nie. Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu nie skutkuje koniecznością skorygowania kosztów uzyskania przychodów o wartość ujętych dotychczas w tych kosztach opłat leasingowych.

Przypomnijmy, że z leasingiem operacyjnym mamy do czynienia wówczas, gdy zawarta umowa spełnia warunki określone w art. 17b ustawy o PDOP, tj. m.in. gdy została ona zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne (jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości - na okres co najmniej 5 lat). W przypadku umowy spełniającej warunki do uznania za leasing operacyjny, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy, z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego (z zastrzeżeniem, które tu pomijamy).

Jak z powyższego wynika, uznanie umowy za leasing operacyjny uzależnione jest od okresu, na jaki została zawarta umowa, a nie od okresu jej faktycznego trwania.

Jeśli zatem umowa, w momencie jej zawarcia, spełniała przesłanki do uznania jej za leasing operacyjny, to spółka słusznie zaliczała do kosztów uzyskania przychodów opłaty leasingowe (oczywiście z uwzględnieniem ogólnych zasad kwalifikowania wydatków do kosztów podatkowych). Faktu tego nie zmienia rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki ją zawarto, także gdy nastąpi to przed upływem okresu warunkującego uznanie umowy za leasing operacyjny. A zatem przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego nie skutkuje koniecznością skorygowania kosztów uzyskania przychodów o wartość ujętych w tych kosztach opłat leasingowych.

Taki pogląd prezentują także organy podatkowe, np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.286.2017.2.PH. Według niego:

"(...) w sytuacji, gdy w czasie krótszym od okresu podstawowego nastąpi rozwiązanie umowy leasingu, która w momencie zawarcia spełniała wymienione warunki do uznania jej za umowę leasingu (...), nie skutkuje to obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodów o zapłacone dotychczas opłaty leasingowe, ponieważ w sytuacji tej znajdzie zastosowanie zasada kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu określona w art. 15 ust. 1 updop, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. (...)"

www.PodatekDochodowy.pl - Leasing:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.LeasingFinansowy.pl » www.LeasingOperacyjny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60