podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018

Cesja umowy leasingu

Spółka z o.o. wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej środek trwały na podstawie umowy leasingu finansowego. Amortyzuje go według 10% stawki, co oznacza dziesięcioletni okres jego amortyzacji. Z kolei okres umowy leasingu jest krótszy, wynosi 5 lat. Spółka planuje scedować umowę leasingu na inny podmiot. Z tego tytułu otrzyma od cesjonariusza odstępne. W związku z różnicą pomiędzy długością okresu amortyzacji a okresem, na jaki zawarta została umowa leasingu, na dzień dokonania cesji wysokość zapłaconych przez spółkę opłat leasingowych w części kapitałowej będzie wyższa od dokonanych odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Czy na dzień dokonania cesji spółka ma prawo część opłat kapitałowych, które nie znalazły pokrycia w odpisach amortyzacyjnych, zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów?

Tak. Tę część opłat kapitałowych z tytułu umowy leasingu finansowego środka trwałego, która nie znajduje pokrycia w odpisach amortyzacyjnych, spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Słuszność tego stanowiska potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez organ podatkowy w oparciu o bardzo podobny stan faktyczny.

Na podstawie art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Zwróć uwagę!

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 updop.

Koszty ponoszone przez podatnika należy więc oceniać pod kątem ich celowości.

Do rozliczania przychodów i kosztów z tytułu zawarcia umowy leasingu finansowego odnosi się m.in. art. 17f ust. 1 updop. Przepis ten stanowi, że do przychodów finansującego, z zastrzeżeniem art. 17f ust. 3 updop, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 updop, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,

2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 updop stosuje się odpowiednio,

3) umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, który nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że właśnie taki rodzaj umowy leasingu łączy strony, które ją zawarły. Przy czym spółka planuje przenieść umowę leasingu środka trwałego w drodze cesji na rzecz innego podmiotu. W związku z różnicą pomiędzy długością okresu amortyzacji środka trwałego (10 lat) a okresem, na jaki zawarta została umowa leasingu (5 lat), na dzień dokonania cesji wysokość zapłaconych przez spółkę opłat leasingowych w części kapitałowej będzie wyższa od wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Rozpatrując podobny problem, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.203.2017.1.SG wskazał na specyfikę formy korzystania ze środka trwałego, jaką jest leasing. Zauważył, że wydatki na nabycie danego aktywa nie są ponoszone z góry (jak w przypadku nabycia w drodze np. umowy sprzedaży), ale na bieżąco.

Organ podatkowy przyjął, że skoro na moment cesji umowy leasingu finansowego środka trwałego, łączna wysokość opłat kapitałowych uiszczonych przez wnioskodawcę (niestanowiących kosztów podatkowych zgodnie z art. 17f ust. 1 updop) będzie wyższa niż wartość odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez niego do kosztów uzyskania przychodów, to w związku z cesją umowy leasingu na podstawie art. 15 ust. 1 updop będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części opłat kapitałowych, która nie znajdzie pokrycia w odpisach amortyzacyjnych dokonanych do momentu cesji. W rezultacie kosztem uzyskania przychodów będzie kwota poniesionych (uiszczonych) opłat kapitałowych pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.

Opierając się na zaprezentowanym stanowisku powołanego organu (niewątpliwie korzystnym dla wnioskodawcy), także w stanie faktycznym opisanym w treści pytania z uwagi na bardzo podobny problem w nim poruszony, można przyjąć, że tę część opłat kapitałowych z tytułu umowy leasingu finansowego środka trwałego, która nie znajduje pokrycia w odpisach amortyzacyjnych, spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Należy jednocześnie zauważyć, że ostatecznie to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

www.PodatekDochodowy.pl - Leasing:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.LeasingFinansowy.pl » www.LeasingOperacyjny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.