podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019

Cesja umowy leasingu operacyjnego oraz sprzedaż nowej wersji oprogramowania

Przedsiębiorca w 2018 r. na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej podpisał umowę leasingu operacyjnego maszyny produkcyjnej. W 2019 r., w wyniku cesji, przeniesiono umowę leasingu na spółkę cywilną, której wspólnikiem jest przedsiębiorca. Czy spółka cywilna może rozliczać w kosztach opłaty wynikające z umowy leasingu na takich samych zasadach jak dotychczas rozliczał przedsiębiorca?

Wraz z dokonaniem cesji umowy leasingu operacyjnego, wynikające z takiej umowy opłaty leasingowe będą mogły być zaliczane do kosztów spółki na dotychczasowych zasadach stosowanych przez przedsiębiorcę.

W praktyce gospodarczej prawa i obowiązki stron umowy leasingu niejednokrotnie są przenoszone w drodze umowy cesji. Co istotne, dokonanie cesji umowy leasingu pozostaje bez wpływu na rozliczenia cedowanej umowy, dokonywane przez dotychczasowego leasingobiorcę.

Kwestie rozliczeń kosztów związanych z przejętą umową reguluje art. 23a pkt 2 ustawy o PDOF, który definiując pojęcie podstawowego okresu umowy leasingu, odnosi się również do sytuacji, gdy następuje zmiana strony lub stron umowy leasingu. Z przepisu tego wynika, że w sytuacji dokonania cesji podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli nie uległy zmianie inne postanowienia umowy (m.in. okres jej trwania czy wysokość rat leasingowych).

Oznacza to, że jeżeli w wyniku cesji umowy leasingu doszło tylko do zmiany stron umowy, a pozostałe postanowienia umów leasingu pozostały bez zmian, umowę taką należałoby nadal kwalifikować do umowy leasingu operacyjnego.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o PDOF, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli:

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Zauważmy jednak, że w sytuacji, gdy nowa umowa nie kwalifikowałaby się do uznania jej za umowę leasingu operacyjnego, to należałoby ją uznać za umowę najmu. Pozostałoby to jednak bez wpływu na rozliczenie podatkowe.

Dodajmy, że spółka cywilna, choć prowadzi księgę przychodów i rozchodów, nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są jej wspólnicy, którzy do rozliczania m.in. kosztów uzyskania przychodów stosują art. 8 ust. 1 ustawy o PDOF, nakazujący ich rozliczanie proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku, co wynika z posiadanych udziałów w danej spółce.


W grudniu 2018 r., w ramach użytkowanej (na podstawie umowy leasingu operacyjnego) licencji oprogramowania, przedsiębiorca wykupił nowy moduł. Ponieważ zamierzał odsprzedać go spółce cywilnej (sam w ogóle nie wykorzystywał tego programu), której jest wspólnikiem (posiadającym 50% udziału) - nie wprowadził programu do ewidencji środków trwałych, lecz uznając za towar, wpisał w kolumnie 10 księgi przychodów i rozchodów. Czy postąpił prawidłowo?

Program komputerowy, nabyty z przeznaczeniem do sprzedaży, został prawidłowo ujęty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10 jako zakup towarów handlowych.

Przede wszystkim należy założyć, że podatnik, w myśl postanowień licencyjnych, miał prawo sprzedać nowy moduł oprogramowania, nabyty jako rozbudowa oprogramowania użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

paragraf Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.), towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Za "towar handlowy" może być uznana także licencja przeznaczona do odsprzedaży (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 czerwca 2014 r., nr IBPBI/1/415-350/14/AB).

Jak wynika z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, zakup towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Do wpisywania zakupu towarów handlowych według cen zakupu przeznaczona jest kolumna 10.

Na koniec roku podatkowego niesprzedane towary podlegają objęciu spisem z natury i wpisaniu do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników (por. § 29 ust. 5 ww. rozporządzenia).

W konsekwencji towary niesprzedane zostają wyłączone z kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego. Spisane zapasy (jako remanent początkowy) podlegają wprowadzeniu do księgi jako pierwszy zapis w kolejnym roku podatkowym. W miesiącu sprzedaży takiego towaru kwotę uzyskanego przychodu podatnik wpisuje do księgi w poz. 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług". Ponieważ, w sytuacji opisanej w pytaniu, następuje sprzedaż towaru (z prowadzonej działalności gospodarczej) na rzecz spółki cywilnej, w której przedsiębiorca posiada 50% udziałów, przychodem podatnika będzie jedynie 50% wartości takiej sprzedaży i taką też kwotę zasadne byłoby wprowadzić do księgi podatkowej (szerzej o podatkowych zasadach rozliczania sprzedaży towaru na rzecz spółki cywilnej przez jej wspólnika pisaliśmy w BI nr 5 z 10 lutego br., podając jednocześnie dotyczącą tego zagadnienia odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa). Koszt uzyskania przychodu z takiej sprzedaży zostanie rozliczony na koniec roku podatkowego w ramach ustalania dochodu z uwzględnieniem różnic inwentaryzacyjnych. Istnieje możliwość rozliczenia takiego kosztu w miesiącu sprzedaży towarów pod warunkiem sporządzenia inwentaryzacji na koniec miesiąca.

Uwzględniając przedstawione wyjaśnienia, o ile podatnik ma prawo sprzedać nabyte oprogramowanie, to uznanie go za towar handlowy połączone z wpisaniem poniesionego wydatku na jego nabycie w kolumnie 10 księgi należy uznać za prawidłowe.

www.PodatekDochodowy.pl - Leasing:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.LeasingFinansowy.pl » www.LeasingOperacyjny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.