podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (465) z dnia 1.05.2018

Kwalifikacja umowy leasingu dla celów podatkowych

Prowadzę działalność gospodarczą, którą rozliczam w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Na potrzeby tej działalności używam samochodu osobowego, z którego korzystam na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Umowa została zawarta na 24 miesiące, przy czym ostatnia rata stanowi cenę wykupu. Czy ta okoliczność może spowodować, że umowa nie będzie dla celów podatkowych uznawana za umowę leasingu operacyjnego? Dodam, że po wykupieniu samochodu z leasingu zamierzam używać go wyłącznie w celach prywatnych.

W przypadku gdy przedmiotem leasingu jest samochód osobowy, czas trwania takiej umowy dla celów podatkowych powinien wynosić co najmniej 24 miesiące. Spłata w tym okresie ceny wykupu samochodu z leasingu nie skraca tego okresu.

W sytuacji gdy korzystającym (leasingobiorcą) jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawarta umowa leasingu musi spełniać warunki określone w art. 23b ust. 1 pkt 1 i 3 updof, aby dla celów podatkowych można ją było uznać za umowę leasingu operacyjnego. Oznacza to, że:

1) umowa powinna być zawarta na czas oznaczony:

 • stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji - jeżeli przedmiotem umowy są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, lub
   
 • wynoszący co najmniej 5 lat - jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,

2) suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 updof stosuje się odpowiednio.

Z pytania wynika, że podatnik w ramach działalności gospodarczej korzysta z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu, która została zawarta na okres 24 miesięcy, a suma ustalonych w niej opłat obejmuje kwotę wykupu.

Pod względem czasu trwania, analizowana umowa spełnia pierwszy z warunków pozwalających na uznanie jej za umowę leasingu operacyjnego. Zgodnie bowiem z art. 23a pkt 4 lit. a updof, normatywny okres amortyzacji - w odniesieniu do środków trwałych - to okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową środków trwałych. Umowa leasingu operacyjnego musi być przy tym zawarta na co najmniej 40% tego okresu. W przypadku samochodu osobowego normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat, zatem 40% tego okresu odpowiada 24 miesiącom.

Zwróć uwagę!

Okres 2 lat (24 miesięcy) to najkrótszy czas, na jaki może być zawarta umowa leasingu samochodu osobowego, aby dla celów podatkowych uznać ją za umowę leasingu operacyjnego.

Przy ocenie umowy jako umowy leasingu operacyjnego istotna jest także przesłanka dotycząca wysokości ustalonych w niej opłat. Ustawodawca wymaga, by suma tych opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiadała co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu (tu: samochodu osobowego). Choć przepisy nie odnoszą się wprost do tej kwestii, to w praktyce uznaje się, że chodzi tu w szczególności o sumę takich opłat jak:

 • opłata wstępna (tzw. czynsz inicjalny),
   
 • raty leasingowe, a także
   
 • cena za jaką korzystający może wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy.

Zakładając, że suma takich opłat ustalonych w zawartej przez podatnika umowie leasingu samochodu osobowego odpowiada co najmniej jego wartości początkowej, to umowa ta spełnia warunki do uznania jej za umowę leasingu operacyjnego. W rezultacie opłaty te, ponoszone przez podatnika (korzystającego) w podstawowym okresie umowy, stanowią koszt uzyskania przychodów. Wspomniana w pytaniu okoliczność dokonania spłaty ceny wykupu w ostatnim miesiącu (tu: 24 miesiącu) okresu, na jaki zawarto umowę leasingu samochodu, nie wpływa zatem na jej kwalifikację dla celów podatkowych.

Zwróć uwagę!

Przy ocenie charakteru umowy leasingu operacyjnego należy brać pod uwagę postanowienia tej umowy dotyczące okresu jej trwania i sumy ustalonych opłat, a nie rzeczywisty czas obowiązywania umowy i wysokość faktycznie dokonanej spłaty wartości przedmiotu leasingu (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 października 2017 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.286.2017.1.GG).

www.PodatekDochodowy.pl - Leasing:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.LeasingFinansowy.pl » www.LeasingOperacyjny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.