podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 97 (825) z dnia 5.12.2011

Odszkodowanie za wypadek przy pracy kosztem pracodawcy

Wydatki poniesione przez pracodawcę na odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę dla pracownika z tytułu wypadku przy pracy, należy uznać za związane z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą. Nie można bowiem zaprzeczyć, że są one konsekwencją zatrudnienia pracowników, klasyfikuje się je do kategorii tzw. wydatków pracowniczych, a obowiązek ich poniesienia wynika wprost z przepisów Kodeksu cywilnego. Ponadto rzetelne wywiązywanie się przez pracodawcę z ciążących na nim obowiązków wobec pracowników, którzy ulegną wypadkom przy pracy, nie pozostaje bez wpływu na resztę zatrudnionych. Powoduje bowiem, że mają oni pewność, iż w podobnej sytuacji również nie zostaną pozbawieni należnych im świadczeń. Stąd tego rodzaju wydatki związane z funkcjonowaniem pracodawcy pośrednio przyczyniają się do uzyskiwania przychodów i podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych w prowadzonej przez niego działalności.

Taką możliwość podatkowego rozliczania wskazanych na wstępie wydatków potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 listopada 2011 r., nr IPTPB3/423-188/11-2/KJ.

Wnioskodawcą w rozpatrywanej przez fiskusa sprawie była spółka prowadząca działalność w zakresie produkcji energii cieplnej. Z opisu przedstawionego przez nią stanu faktycznego wynikało, że na terenie jej zakładu doszło do wypadku przy pracy. Pracownik zatrudniony na stanowisku palacza kotłowego, z powodu niedostatecznego zabezpieczenia stanowiska pracy (niewłaściwe zabezpieczenie barierki ochronnej), podczas pełnienia swoich obowiązków upadł z wysokości 3 metrów na betonowe podłoże. W wyniku wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu, w związku z czym jest niezdolny do dalszej pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Poszkodowany pracownik wytoczył pracodawcy powództwo o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy oraz miesięcznej renty z tytułu niezdolności do pracy. Sąd uznał powództwo pracownika za zasadne w części i zasądził od spółki kwotę 62.373,09 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami oraz rentę miesięczną w wysokości 500 zł. W tej sytuacji spółka nie była pewna, czy wskazanymi należnościami ma prawo obciążać koszty podatkowe, w związku z czym wystąpiła do organu podatkowego o wyjaśnienie tej kwestii.

Przedstawiając własne stanowisko spółka użyła argumentacji opisanej na wstępie. Organ podatkowy, zgadzając się z nią uznał - naszym zdaniem słusznie - stanowisko spółki za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego jego oceny.

www.PodatekDochodowy.pl - Koszty podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60