podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Czy kaucja gwarancyjna może być kosztem podatkowym?

Od 1 sierpnia 2017 r. wynajmuję dla celów prowadzonej działalności lokal usługowy. Zgodnie z umową najmu miałem obowiązek wpłaty na rzecz wynajmującego kaucji gwarancyjnej. Została ona wpłacona w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Podlega ona zwrotowi po wygaśnięciu umowy najmu. Czy wydatek na zapłatę kaucji gwarancyjnej mogę rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów?

W przedstawionej sytuacji wpłaconej na podstawie zawartej umowy kwoty kaucji gwarancyjnej Czytelnik nie zaliczy do firmowych kosztów.

Zgodnie z ogólną definicją wydatek przedsiębiorcy może być uznany za koszt podatkowy, gdy został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej lub służy zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o pdof). Taki wydatek musi być racjonalnie i gospodarczo uzasadniony w aspekcie prowadzonej działalności gospodarczej. Co istotne, kosztami uzyskania przychodu są wydatki o charakterze ostatecznym, definitywnym. Ponadto, aby wydatek mógł być zaliczony do firmowych kosztów, nie może być wymieniony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 ustawy o pdof).

Ustawa o pdof nie definiuje pojęcia kaucji gwarancyjnej. W praktyce wpłacona kaucja stanowi kwotę pieniężną będącą gwarancją wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy, np. najmu. Wprawdzie zapłacona kaucja gwarancyjna nie została wymieniona w art. 23 ust. 1 ustawy o pdof jako wydatek wyłączony z kosztów podatkowych, nie oznacza to jednak, że spełnia warunki uznania jej za koszt podatkowy. Z uwagi bowiem na jej zwrotny charakter (tzn. że jest należnością, co do zasady, podlegającą zwrotowi) w momencie wpłaty nie spełnia przesłanek do uznania jej za koszt uzyskania przychodów.

Z zaprezentowanego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że Czytelnik na podstawie zawartej umowy najmu wpłacił na rzecz wynajmującego kaucję gwarancyjną w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy. Kwota wpłaconej kaucji zgodnie z umową zostanie Czytelnikowi zwrócona po wygaśnięciu umowy (jeśli w trakcie trwania umowy nie wystąpią okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji).

Zatem w omawianej sytuacji kwota kaucji gwarancyjnej w momencie wpłaty nie stanowi dla Czytelnika kosztu uzyskania przychodów. Przesądza o tym jej zwrotny charakter. Zarówno wpłata kaucji, jak i jej zwrot przez wynajmującego po wygaśnięciu umowy, pozostaną dla Czytelnika neutralne podatkowo.

www.PodatekDochodowy.pl - Koszty podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60