podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Wydatek z tytułu opłacenia abonamentu RTV

Spółka z o.o. opłaca abonament radiowo-telewizyjny. W oparciu o jaki dokument należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesiony z tego tytułu wydatek?

Wydatek z tytułu opłacenia abonamentu RTV kwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów można udokumentować:

  • spersonalizowanym formularzem polecenia przelewu/wpłaty gotówki,
    
  • standardowym blankietem wpłat na rachunek bankowy, bądź
    
  • wydrukiem przelewu dokonanego elektronicznie.

Przypominamy, że w myśl art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu:

 • osiągnięcia przychodów lub
   
 • zachowania źródła przychodów albo
   
 • zabezpieczenia źródła przychodów,

z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Ustawodawca posługując się zwrotem "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu", przypisuje temu określeniu cechę zamierzonego działania podatnika. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanym w ustawie o CIT - wymaga indywidualnej oceny pod kątem związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 kwietnia 2016 r., nr ITPB1/4511-84/16/JŁ).

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Przepisy ustawy o CIT nie precyzują, za pomocą jakich dowodów powinny być dokumentowane wydatki w firmie. Jedynie art. 9 updop stanowi, że podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Tymczasem te inne przepisy to przepisy ustawy o rachunkowości.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na swojej stronie internetowej, w zakładce Abonament/Dokumenty do pobrania/Informacja o sposobie dokumentowania wydatków z tytułu opłat abonamentowych za używanie odbiorników rtv podała, że: "Dowody wpłaty opłaty abonamentowej (spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki, standardowe blankiety wpłat na rachunek bankowy, a także wydruki przelewów elektronicznych) są dowodami księgowymi wymaganymi do prowadzenia ewidencji kosztów. Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników rtv nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT określonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...). W związku z powyższym za wniesienie opłaty abonamentowej rtv placówki Poczty Polskiej nie wystawiają faktur (...)".

Generalnie przyjmuje się, że dokument, który spełnia wymogi do uznania go za dowód księgowy do celów bilansowych, może stanowić podstawę do ujęcia wydatków w kosztach podatkowych, oczywiście przy założeniu, że wydatek ten spełnia definicję kosztu uzyskania przychodów z art. 15 ust. 1 updop.

Z interpretacji organów podatkowych

"Dowód księgowy, który będzie właściwy do wprowadzenia kosztu do ksiąg rachunkowych, będzie również stosownym dokumentem do celów podatkowych, choć niejednokrotnie dokumentem niewystarczającym. Należy bowiem podkreślić, że podatnik ma obowiązek nie tylko udokumentować, że wydatek został poniesiony (prawidłowo zarachowany), ale wykazać także, że poniesiony został w celu osiągnięcia przychodu".

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 września 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-637/16-1/AnK)

Reasumując, opłata abonamentowa spełniająca przesłanki do uznania jej za koszt uzyskania przychodów może zostać udokumentowana np. formularzem polecenia przelewu/wpłaty gotówki czy też wydrukiem przelewu on-line.

www.PodatekDochodowy.pl - Koszty podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60