podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników produkcyjnych

Spółka z o.o. wypłaca pracownikom produkcyjnym wynagrodzenia za dany miesiąc na koniec miesiąca. W którym momencie wynagrodzenia te spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - w miesiącu, za który są należne, czy w miesiącu uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów, wytworzonych z udziałem tych pracowników?

Uwzględniając stanowisko organów podatkowych należy uznać, że wynagrodzenia pracowników produkcyjnych podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne (o ile zostaną wypłacone z dochowaniem terminu).

Na potrzeby ustawy o PDOP koszty uzyskania przychodów dzieli się generalnie na dwie grupy kosztów: koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie). Pierwsze z tych kosztów są uwzględniane w rachunku podatkowym generalnie w dacie uzyskania przychodu, którego bezpośrednio dotyczą. Z kolei koszty pośrednie są potrącalne w dacie poniesienia.

Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych wiążą się w sposób bezpośredni z przychodem uzyskanym ze sprzedaży produktów. Niemniej jednak organy podatkowe uważają, że wynagrodzenia te podlegają ujęciu w kosztach podatkowych na zasadach przewidzianych dla należności pracowniczych, zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 15 ust. 4gart. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 22 ust. 6baart. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PDOF), a nie na zasadach przewidzianych dla kosztów bezpośrednich.

wykrzyknik Należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez zakład pracy, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi należności te zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich wypłaty (postawienia do dyspozycji) pracownikowi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.180.2017.1.MST stwierdził, że reguły potrącania kosztów bezpośrednio związanych z przychodami nie dotyczą wynagrodzeń pracowniczych (ani związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne). Według niego:

"(...) ustawodawca przewidział odmienne reguły ujęcia w odniesieniu do niektórych grup kosztów, w szczególności kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS płatnika, które polegają zarówno na wskazaniu konkretnego momentu potrącenia (art. 15 ust. 4g i 4h updop), jak i ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych tytułów niezapłaconych przez podatnika (art. 16 ust. 1 pkt 57, 57a i 57b).

(...) wynagrodzenia pracowników oraz powstałe w związku z nimi koszty składek na ubezpieczenie społeczne należy kwalifikować jako koszty podatkowe w oparciu o (...) art. 15 ust. 4g i ust. 4h updop, bez względu na fakt, czy stanowią one koszty bezpośrednie, czy koszty pośrednie. (...)"

W świetle powyższego, wynagrodzenia pracowników produkcyjnych podatnik powinien ujmować w kosztach uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne (lub w miesiącu ich wypłaty, jeśli zostaną one wypłacone z uchybieniem terminu), a nie na zasadach przewidzianych dla kosztów bezpośrednich.

www.PodatekDochodowy.pl - Koszty podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60