podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016

Opłaty za autostrady i parkingi w kosztach firmowych

Opłaty za autostrady czy parkingi ponoszone przez pracowników w czasie podróży służbowych odbywanych wynajętymi autami nie są w całości kosztem firmy pracodawcy. Podlegają one kosztowemu rozliczeniu w ramach tzw. kilometrówki.


STAN FAKTYCZNY:

Opłaty za autostrady i parkingi w kosztach firmy
rys. Opłaty za autostrady i parkingi w kosztach firmy

Pracownicy spółki z o.o. odbywają zarówno zagraniczne, jak i krajowe podróże służbowe. W trakcie podróży korzystają z samochodów osobowych wynajmowanych od komercyjnych międzynarodowych sieci wypożyczalni samochodów. Poza wydatkami z tytułu czynszu najmu samochodów spółka ponosi również koszty związane z przemieszczaniem się pracowników tymi autami. Należą do nich opłaty za przejazd autostradami, mostami oraz opłaty parkingowe. Spółka do kosztów podatkowych zalicza wartość wymienionych wydatków w ramach tzw. kilometrówki, określonej w przedłożonej ewidencji przebiegu pojazdu dla konkretnej transakcji wynajmu samochodu. Kwotę, która przekracza powyższą wartość, spółka kwalifikuje jako koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodów.

Spółka zastanawiała się jednak, czy ponoszone przez nią wydatki na opłaty za przejazdy autostradami i mostami oraz opłaty parkingowe mogą obciążać firmowe koszty podatkowe w pełnej poniesionej przez pracowników wysokości. O rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpiła do organu podatkowego. Prezentując własne stanowisko stwierdziła jednocześnie, że istnieje taka możliwość.

Organ podatkowy uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe. W jego opinii wydatki z tytułu używania samochodu to wszelkie sumy wydane przez podatnika w związku z posługiwaniem się tym samochodem, czyli korzystaniem z niego. Z tego względu wydatki z tytułu opłat za przejazdy autostradami, mostami czy opłaty parkingowe zaliczyć należy do płatności z tytułu używania samochodów osobowych, podlegających rozliczeniu w kosztach podatkowych w ramach limitu kilometrówki.

Sprawa ze skargi spółki trafiła do WSA. Sąd pierwszej instancji jednak skargę tę oddalił uznając, że przeprowadzona przez organ wykładnia art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop, w tym zawartego w nim pojęcia kosztów używania i wyciągnięte przez fiskusa wnioski w odniesieniu do wydatków z tytułu opłat ponoszonych za parkingi oraz przejazdy autostradami i mostami przy użyciu wynajętych aut - są prawidłowe. Nie zgadzając się z tym wyrokiem spółka wniosła do NSA skargę kasacyjną.


SĄD ORZEKŁ:

NSA oddalił skargę kasacyjną spółki uznając, że rozstrzygnięcie dokonane przez WSA w zakresie interpretacji pojęcia wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności samochodów osobowych zawartego w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop było trafne. Również Sąd II instancji uznał, odwołując się do słownikowej definicji, że termin "używać" oznacza posługiwać się, stosować coś, korzystać, brać, przyjmować, robić z czegoś użytek, wykorzystywać. W efekcie zdaniem NSA do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w tym wydatki na opłaty za autostrady, parkingi itp. Końcowo skład orzekający stwierdził, iż to, że istotnym parametrem limitującym rozliczanie w kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem samochodów ustawodawca uczynił przebieg samochodu, nie może przesądzać, że tylko uzależnione ściśle od ilości przejechanych kilometrów wydatki mieszczą się w pojęciu kosztów z tytułu używania samochodów. Kryterium to, w opinii Sądu, nie jest w pełni przekonywujące. O ile bowiem opłaty parkingowe istotnie nie mają związku z przebiegiem samochodu, to nie da się już tego tak jednoznacznie odnieść do opłat za przejazdy autostradami.

(wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 3986/13)

 Komentarz redakcji 

Fiskus inaczej klasyfikuje opłaty będące przedmiotem omówionego rozstrzygnięcia po stronie pracowników. Wynika to z tego, iż w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) nie zostały one zaliczone do wydatków związanych z używaniem samochodu. Zgodnie z nim są to inne niezbędne wydatki związane z podróżą służbową odbywaną samochodem niebędącym własnością pracodawcy.

W efekcie po stronie pracownika zwrot opłat za przejazdy płatnymi autostradami nie został przez ustawodawcę ograniczony limitem kwotowym i nie podlega on u pracownika rozliczeniu w ramach kilometrówki. Powstały z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o pdof, korzysta ze zwolnienia od podatku w pełnej wysokości, obok limitowanych kilometrówką wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego.

www.PodatekDochodowy.pl - Koszty podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60