podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017

Różnice kursowe u ryczałtowca

Prowadząc jednoosobową działalność handlową opodatkowaną tzw. ryczałtem ewidencjonowanym dokonuję sprzedaży towarów dla kontrahentów zagranicznych, wystawiając na ich rzecz faktury w walucie obcej. Przychody wyrażone w walucie obcej przeliczam na złote i ujmuję w ewidencji przychodów. Czy powstają z tego tytułu różnice kursowe? Jeśli tak, w jaki sposób ujmować je w ewidencji przychodów?

Przychodami z działalności gospodarczej u podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są także przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Wśród nich ustawodawca wymienia różnice kursowe (art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof).

Różnice kursowe z tytułu uzyskanych przychodów tzw. ryczałtowcy mają obowiązek ustalać w oparciu o art. 24c ustawy o pdof. W tym celu należy porównać przychód należny wyrażony w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z przychodem faktycznie otrzymanym, przeliczonym według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia jego otrzymania. Gdy wartość przychodu należnego jest niższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania, wówczas podatnik ustala dodatnie różnice kursowe. Z kolei ujemne różnice kursowe powstaną, gdy przychód należny jest wyższy od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania.

Zgodnie z art. 24c ust. 1 ustawy o pdof dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne - koszty uzyskania przychodów. Reguła ta nie ma jednak zastosowania w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie uwzględniają oni bowiem w rachunku podatkowym kosztów uzyskania przychodów. Z tego powodu obowiązują ich odrębne zasady rozliczania różnic kursowych, które wskazano w art. 6 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ... (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.). Stosownie do tego przepisu dodatnie różnice zwiększają przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, natomiast ujemne różnice kursowe zmniejszają te przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym różnice te powstały.

Stąd Czytelnik ma obowiązek uzyskane przychody zwiększać o dodatnie różnice kursowe, a zmniejszać o ujemne różnice kursowe.

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60