podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016

Różnice kursowe od pożyczki w walucie obcej

Jeśli pożyczka została udzielona w walucie obcej i jej spłata następuje również w walucie obcej, to różnice kursowe powstałe z tytułu tej spłaty mogą być uwzględnione w rachunku podatkowym. Różnice kursowe dodatnie zwiększają odpowiednio przychody, a różnice kursowe ujemne - koszty uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2016 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.827.2016.1.AK.

Spółka, która zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji, zawarła umowę pożyczki ze swoim akcjonariuszem. Pożyczka została spółce udzielona w walucie obcej. Jej kwota zostanie pożyczkodawcy zwrócona w walucie, w jakiej została udzielona. Pożyczka ta zostanie przez spółkę wykorzystana w części na finansowanie jej bieżącej działalności, a częściowo na wypłatę dywidendy.

Pytająca spółka ustala różnice kursowe dla celów podatku dochodowego tzw. metodą podatkową, tj. w oparciu o art. 15a ustawy o pdop. W przedstawionej sytuacji miała ona wątpliwość, czy różnice kursowe powstałe z tytułu spłaty w walucie obcej kwoty głównej pożyczki, zaciągniętej w walucie obcej częściowo w celu wypłaty dywidendy, zwiększają odpowiednio przychody, jako dodatnie różnice kursowe oraz koszty uzyskania przychodów, jako ujemne różnice kursowe. W jej ocenie różnice kursowe stanowiące różnicę pomiędzy wartością pożyczki udzielonej w walucie obcej i wartością tej pożyczki na dzień jej spłaty mogą zostać uwzględnione odpowiednio w przychodach podatkowych lub kosztach uzyskania przychodów.

Na potwierdzenie swojego stanowiska spółka przytoczyła treść art. 15a ust. 2 pkt 5 oraz art. 15a ust. 3 pkt 5 ustawy o pdop, które wskazują, kiedy powstają różnice kursowe w związku z otrzymanymi pożyczkami wyrażonymi w walucie obcej. Na mocy tych przepisów dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej otrzymania jest wyższa od wartości tej pożyczki w dniu jej spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Ujemne różnice kursowe powstają natomiast przy odwrotnej relacji kursów.

Następnie pytająca spółka wskazała, że ustawodawca nie uzależnił możliwości uwzględnienia powstałych różnic kursowych w kosztach bądź przychodach podatkowych od dopuszczalności zaliczenia wydatków na spłatę pożyczki do kosztów uzyskania przychodów. Z tego względu nawet jeśli pożyczka ta przeznaczona jest w części na sfinansowanie wypłaty dywidendy, to powstałe przy jej spłacie różnice kursowe można zaliczyć odpowiednio do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego oceny tego stanowiska.

Warto zaznaczyć, że w podobnej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zajął analogiczne stanowisko w interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-205/15/AP.

www.PodatekDochodowy.pl - Różnice kursowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60