podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (344) z dnia 20.04.2013

Usługi gastronomiczne podczas podróży pracowników oraz zarządu spółki

Członkowie zarządu spółki z o.o. sprawują zarząd na podstawie powołania i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Osoby te odbywają wiele podróży krajowych i zagranicznych w celach przeprowadzania rozmów z dostawcami, odbiorcami, udziału w targach branżowych, itp. Nie pobierają diet z tytułu tych podróży. Przedstawiają rachunki lub faktury wystawione na spółkę na usługi gastronomiczne i noclegowe (opłacane są firmowymi kartami bankowymi). Czasami w wyjazdach tych uczestniczą również pracownicy, którzy również nie otrzymują diet. Czy wydatki na noclegi i wyżywienie w trakcie podróży są kosztami podatkowymi? Czy wydatki na wyżywienie należy potraktować jako koszty reprezentacji?

Zasady kwalifikowania ponoszonych przez podatników wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 updop. Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zatem na podstawie art. 15 ust. 1 updop, możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który - racjonalnie oceniając - może m.in. przyczynić się do powstania lub zwiększenia przychodu, o ile dany wydatek nie został wyłączony z takich kosztów treścią art. 16 ust. 1 tej ustawy. Jednocześnie, w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych utrwalony jest pogląd, że za koszty w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop uznać można te wydatki, które pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z prowadzoną przez danego podatnika działalnością gospodarczą i uzyskiwanymi w jej następstwie przychodami. W orzecznictwie podkreśla się także konieczność indywidualnej oceny każdego przypadku pod kątem istnienia związku kosztu z przychodem i wykazania istnienia tego związku przez podatnika (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 28 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 229/10).

Wskazać należy, że organy podatkowe prezentują stanowisko, że koszty podróży służbowych pracowników podatnika, w tym udokumentowane koszty wyżywienia takich pracowników podczas tych podróży, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, i to nie tylko w wysokości odpowiadającej wartości diet, ale także w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Za przykład takiego stanowiska posłużyć może interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 marca 2012 r., nr IBPBI/2/423-1532/11/SD. Z jej treści wynika, że występująca o interpretację spółka zamierza zapewniać pracownikom odbywającym podróż służbową całodzienne bezpłatne wyżywienie i nie wypłacać im diet. Zapewnienie całodziennego wyżywienia będzie miało następować poprzez:

1) wypłacenie pracownikom zaliczki na poczet wydatków na wyżywienie albo

2) wyposażenie pracownika w kartę służbową ze wskazaniem w przepisach wewnątrzzakładowych maksymalnej kwoty przeznaczonej na wyżywienie, albo

3) zwrot pracownikowi wydatków poniesionych przez niego na wyżywienie w czasie podróży służbowej, które będą udokumentowane fakturami lub rachunkami wystawionymi na spółkę albo - jeśli nie jest to możliwe - paragonami fiskalnymi.

Jak podkreśliła spółka w swoim wniosku, kwota przeznaczona na całodzienne wyżywienie będzie zazwyczaj wyższa niż dieta przysługująca pracownikowi na podstawie przepisów regulujących kwestie ustalania należności przysługujących pracownikowi odbywającemu podróż służbową.

Oceniając przedstawiony stan faktyczny, organ podatkowy w powołanej interpretacji potwierdził możliwość zaliczania do kosztów rzeczywistych wydatków pracownika związanych z jego wyżywieniem podczas podróży służbowej, stwierdzając: "W odniesieniu do wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników należy podkreślić, że w katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, nie zawarto zakazu, ani jakiegokolwiek ograniczenia, co do możliwości zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Reasumując, jeśli pracownik odbywa podróż służbową, która jest związana z osiągnięciem przychodu Spółki, to postąpi Ona prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, wydatki poniesione na wyżywienie pracowników podczas podróży służbowej (zagranicznej i krajowej) (...)".

Analogiczne stanowisko do zaprezentowanego wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2012 r., nr IPPB3/423-987/11-3/GJ.

Nieco bardziej złożona i mogąca budzić kontrowersje jest jednak kwestia zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wyżywienie podczas podróży służbowych poniesionych przez niebędących pracownikami spółki członków jej zarządu. Nie budzi zasadniczych wątpliwości istnienie związku przyczynowo-skutkowego między uzasadnionymi ekonomicznie wydatkami na podróż służbową członka zarządu spółki z o.o. a uzyskiwanymi przez taką spółkę przychodami. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że wydatki na gastronomię niektóre organy podatkowe i sądy kwalifikują jako wydatki "na reprezentację", a więc wydatki podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Takie m.in. wnioski płyną z wyroków NSA z 25 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1445/10 oraz 29 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2571/10 i II FSK 2572/10 (orzeczenia prawomocne). W wyrokach tych Sąd uznał, że w prawie podatkowym termin "reprezentacja" należy rozumieć jako "przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz", a nie jako "wystawność, wytworność, okazałość". W świetle zatem tych wyroków, koszty reprezentowania spółki z o.o. ponoszone przez członków jej zarządu stanowią koszty "reprezentacji" i jako takie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów treścią art. 16 ust. 1 pkt 28 updop.

Zaprezentowane w przywołanych wyrokach stanowisko NSA jest kontrowersyjne. Gdyby bowiem ustawodawca treścią powołanego przepisu pragnął wyłączyć wydatki związane z reprezentowaniem podatnika, w tym ponoszone przez osoby go reprezentujące (w spółce z o.o. - zarząd), to wówczas w treści tego przepisu użyłby określenia "wydatki związane z reprezentowaniem", a nie "wydatki na reprezentację". Wskazać należy, że w związku z tym, iż zaprezentowana w powołanych wyrokach interpretacja pojęcia "reprezentacja" budzi wątpliwości również innych składów orzekających NSA, Sąd ten postanowieniem z 17 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 702/11 uznał za zasadne przedstawienie tej kwestii do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA. NSA nie podjął jednak jeszcze takiej uchwały.

Uwzględniając wykładnię językową, celowościową i historyczną za właściwszą uznać należy definicję "reprezentacji" sformułowaną w treści innych wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych czy NSA, w których sądy wiązały pojęcie "reprezentacja" z wydatkami służącymi tworzeniu wizerunku przedsiębiorcy, utrzymywaniu dobrych relacji z kontrahentami, które wprawdzie nie są konieczne dla osiągania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła, ale sprzyjają temu celowi i są z nim w sposób pośredni powiązane. W świetle tak rozumianego pojęcia "reprezentacja", wydatki na wyżywienie członków zarządu poniesione podczas podróży służbowych - z wyjątkiem posiłków zapewnianych kontrahentom - nie stanowiąc wydatków na reprezentację i pozostając w związku z działalnością spółki delegującej takiego członka zarządu, podlegałyby zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Wskazać należy, że możliwości zaliczania przez spółki do kosztów podatkowych wydatków związanych z podróżami służbowymi członków zarządu nie negują organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej: w Warszawie z 19 października 2011 r., nr IPPB3/423-599/11-2/GJ i w Katowicach z 2 marca 2009 r., nr IBPBI/2/423 -1133/08/AP).

www.PodatekDochodowy.pl - Podróże służbowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieDelegacji.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.