podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Diety za zagraniczną podróż przedsiębiorcy

Prowadzę działalność usługową w Polsce, ale zamierzam pozyskiwać również kontrahentów zagranicznych. Czy diety naliczane za czas pobytu za granicą, w związku z wykonaniem pozyskanych zleceń, będę mógł ujmować do kosztów uzyskania przychodów? Na co zwrócić uwagę, aby koszty podatkowe z tego tytułu nie były kwestionowane?

Polski przedsiębiorca, który realizuje za granicą usługi na rzecz tamtejszych kontrahentów, może naliczać diety z tytułu podróży służbowej i ujmować je do kosztów podatkowych. Jednak aby bez obawy zaliczać diety do kosztów uzyskania przychodów, musi obliczać je zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a dodatkowo dochować należytej staranności przy dokumentowaniu służbowego charakteru wyjazdu oraz jego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1. Diety nieobjęte wyłączeniem z kosztów podatkowych

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 updof, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Tym samym poza zakresem tego przepisu pozostają diety z tytułu podróży służbowych wskazanych w nim osób, do wysokości diet ustalonej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie podróży służbowej.

Zwróć uwagę!

Za podróż służbową przedsiębiorcy Ministerstwo Finansów uznaje wykonywanie zadania w ramach prowadzonej działalności poza miejscowością, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy lub stałe miejsce wykonywania działalności (zob. dokument nr 120453/K, sip.mf.gov.pl).

W tym miejscu warto przypomnieć, że wysokość diety za dobę podróży zagranicznej uzależniona jest od państwa, do którego odbywana jest podróż oraz czasu trwania tej podróży.

Co do zasady dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Wysokość diety za czas podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest przy tym określona w załączniku do rozporządzenia w sprawie podróży służbowej.

Naliczając diety, należy mieć na uwadze, że za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości, natomiast za niepełną dobę przysługuje:

 • 1/3 diety - jeżeli podróż trwa do 8 godzin,
   
 • 1/2 diety - gdy czas podróży mieści się w przedziale od 8 do 12 godzin,
   
 • cała dieta - jeżeli podróż trwa ponad 12 godzin.

Na sposób liczenia czasu podróży zagranicznej ma z kolei wpływ środek komunikacji, jakim podróż jest odbywana. Z uregulowań rozporządzenia w sprawie podróży służbowej wynika, że czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

1) lądowej - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju,

2) lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,

3) morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

Przykład

Przedsiębiorca odbył samochodem osobowym podróż służbową do Niemiec. Realizując zlecenie na rzecz niemieckiego kontrahenta, przebywał za granicą od 24 kwietnia od godziny 830 do 16 maja do godz. 1730. Zagraniczna podróż służbowa przedsiębiorcy trwała więc 22 doby i 9 godzin, wobec czego przysługuje mu 22 i 1/2 diety. Limit dziennej diety dla Niemiec wynosi 49 euro. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartość w złotych polskich kwoty 1.102,5 euro (tj. 22,5 diety x 49 euro).

2. Cel poniesienia kosztu

Sam fakt, że diety za czas zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy w wysokości ustalonej przepisami rozporządzenia w sprawie podróży służbowej nie są wykluczone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 52 updof, nie oznacza jeszcze, że można je uwzględnić w rachunku podatkowym. Przedsiębiorca musi wykazać, że koszty z tytułu naliczonych diet są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Oznacza to konieczność udowodnienia, że podróż służbowa była związana z wykonaniem zadania, które miało wpływ na osiągnięcie przychodów z działalności gospodarczej lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Dla celów dowodowych przedsiębiorca powinien zatem gromadzić dokumenty potwierdzające pozyskanie zlecenia oraz dotyczące ustalenia warunków i zasad jego wykonania. Dokumenty te powinny w szczególności wskazywać na konieczność odbycia podróży przez przedsiębiorcę i pozostawania w danej miejscowości przez określony czas. Dopiero w takim przypadku można uznać, że diety z tytułu podróży służbowej przedsiębiorcy, do wysokości diet przysługujących pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami, spełniają przesłanki określone w art. 22 ust. 1 updof i są kosztami uzyskania przychodów.

Omawiając kwestię zaliczania diet za podróż służbową przedsiębiorcy do kosztów uzyskania przychodów, należy odnieść się do wymogu dokumentowania poniesienia kosztów. Z rozporządzenia w sprawie podróży służbowej wynika, że dieta w podróży zagranicznej przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz na sfinansowanie innych drobnych wydatków. Dieta ma jednak formę ryczałtu. Zatem posiadanie dowodów poniesienia wydatków na wyżywienie, nie jest konieczne dla uznania diet za koszty podatkowe.

Zwróć uwagę!

Koszty z tytułu diety to jedyny ryczałt przysługujący przedsiębiorcy za czas podróży służbowej.

3. Ewidencjonowanie diet w podatkowej księdze

W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728), dokumentem będącym podstawą zapisu w księdze diet z tytułu podróży służbowej przedsiębiorcy jest sporządzony przez niego dowód wewnętrzny. Wymogi formalne tego dokumentu określa § 14 ust. 3 rozporządzenia, stanowiąc, że powinien on zawierać co najmniej: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość przysługujących diet.

Co ważne, zasadą jest, że zarówno dowód księgowy będący podstawą zapisu w podatkowej księdze, jak też wartość kosztu podlegającego ujęciu w tej księdze, muszą być sporządzone i wyrażone w walucie polskiej (złotych). Tymczasem diety za czas podróży zagranicznej w poszczególnych państwach są wyrażane w walucie obcej. Stąd ustalenie wysokości omawianego kosztu wymaga przeliczenia go na złote z zachowaniem zasady określonej w art. 11a ust. 2 updof. Stanowi on, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. W odniesieniu do diet, za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień sporządzenia dowodu wewnętrznego.

Tym samym, przy sporządzaniu dowodu wewnętrznego na potrzeby rozliczenia kosztu diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy, przy przeliczaniu wartości diet na złote należy stosować średni kurs NBP obowiązujący w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia takiego dowodu. Tak ustalony i udokumentowany koszt powinien zostać ujęty w podatkowej księdze w kolumnie 13 "pozostałe wydatki", zgodnie z ust. 13 objaśnień stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi.

www.PodatekDochodowy.pl - Podróże służbowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieDelegacji.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.