podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Wypłata diet za podróż służbową w wyższej wysokości niż przewiduje rozporządzenie o podróży służbowej

W październiku 2020 r. pracownik przez kilka dni przebywał w krajowej podróży służbowej. Zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłacimy mu z tego tytułu diety w wysokości 50 zł za dobę podróży. Czy dieta w tej wysokości podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

W sytuacji gdy pracodawca wypłaca pracownikowi dietę z tytułu krajowej podróży służbowej w wysokości przekraczającej 30 zł za dobę podróży, to opodatkowaniu i oskładkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę.

Dieta a podatek dochodowy

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 § 1 Kodeksu pracy). W przypadku pracodawców z tzw. sfery budżetowej wysokość oraz warunki ustalania tych należności reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), zwane dalej rozporządzeniem o podróży służbowej. Z kolei pracodawcy spoza tej sfery stosowne regulacje w tej kwestii mogą zawrzeć w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli nie są objęci wspomnianym układem lub nie są obowiązani do ustalenia regulaminu. Przy czym postanowienia te nie mogą określać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta krajowa pracownika sfery budżetowej. Z rozporządzenia o podróży służbowej wynika, że dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.

Diety wypłacone pracownikowi za czas podróży służbowej są u niego przychodem ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 updof). To, czy przychód ten jest opodatkowany, zależy od wysokości diety. Jak bowiem stanowi art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są zwolnione od podatku, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Odrębnymi przepisami, o których mowa w tym przepisie są m.in. przepisy rozporządzenia o podróży służbowej. Tym samym w sytuacji gdy pracodawca wypłaci pracownikowi dietę w wysokości nieprzekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu o podróży służbowej, tj. nieprzekraczającej 30 zł za dobę podróży, to otrzymana z tego tytułu kwota jest wolna od podatku. Jeżeli natomiast wypłacona pracownikowi dieta jest wyższa od określonego w tym rozporządzeniu limitu, tj. przekracza 30 zł za dobę podróży, to nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu. Zakład pracy, jako płatnik, obowiązany jest wówczas od tej nadwyżki pobrać zaliczkę na podatek. W tym celu powinien kwotę nadwyżki zsumować z pozostałymi przychodami ze stosunku pracy osiągniętymi przez pracownika w danym miesiącu i od łącznej kwoty obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Oskładkowanie diet

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Tak stanowi § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Z kolei do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników co do zasady stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Oznacza to, że diety z tytułu podróży służbowej nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne tylko do wysokości określonych w rozporządzeniu o podróży służbowej. Natomiast w sytuacji gdy pracodawca wypłaci pracownikom diety w wyższej wysokości, od nadwyżki powinien obliczyć składki ZUS.

Przykład

Pracownik w październiku 2020 r. odbył krajową podróż służbową, która trwała 7 dób. Regulamin wynagradzania przewiduje, że dieta za dobę takiej podróży wynosi 50 zł. Pracownik otrzyma więc diety w wysokości 350 zł (7 x 50 zł), z tego:

 • wolne od opodatkowania i oskładkowania w wysokości 210 zł (7 x 30 zł),
   
 • podlegające opodatkowaniu i oskładkowaniu w wysokości 140 zł (350 zł - 210 zł).

W październiku 2020 r. wynagrodzenie pracownika wyniesie 5.000 zł. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) oraz kwota zmniejszająca podatek (43,76 zł).

Aktywne druki i formularze Lista płac dostępna jest w programie
DRUKI Gofin

Obciążenia podatkowo-składkowe w tym miesiącu przedstawiają się następująco:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1 Wynagrodzenie za pracę 5.000,00
2 Diety zwolnione z opodatkowania i oskładkowania 210,00
3 Diety podlegające opodatkowaniu i oskładkowaniu 140,00
4 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1 + wiersz 3) 5.140,00
5 Składki na ubezpieczenia społeczne [(wiersz 4 x 9,76%) + (wiersz 4 x 1,50%) + (wiersz 4 x 2,45%)] 704,69
6 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1 + wiersz 3 - wiersz 5) 4.435,31
7 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 6 x 9%) 399,18
8 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 6 x 7,75%) 343,74
9 Koszty uzyskania przychodu 250,00
10 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 1 + wiersz 3 - wiersz 9 - wiersz 5) 4.185,00
11 Zaliczka na podatek [(wiersz 10 x 17%) - 43,76 zł] 667,69
12 Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 11 - wiersz 8) 324,00
13 Do wypłaty pracownikowi (wiersz 1 + wiersz 2 + wiersz 3 - wiersz 5 - wiersz 7 - wiersz 12) 3.922,13

www.PodatekDochodowy.pl - Podróże służbowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieDelegacji.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.