podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Premia kwartalna w kosztach podatkowych

Członek zarządu spółki z o.o. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Oprócz miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje mu premia kwartalna uzależniona od wyniku finansowego firmy. Z zapisu zawartego we wspomnianej umowie wynika, że premię należy wypłacić niezwłocznie po jej przyznaniu. Premię za IV kwartał 2016 r. przyznano pracownikowi w marcu 2017 r. Kiedy wydatek z tytułu tej premii będzie kosztem podatkowym?

Premia kwartalna w kosztach uzyskania przychodu
rys. Premia kwartalna w kosztach uzyskania przychodu

Jeżeli przyznana premia została wypłacona lub postawiona do dyspozycji w wymaganym terminie, to poniesiony z tego tytułu wydatek powinien być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w marcu 2017 r. W przypadku niedochowania wyznaczonego terminu, dopiero dokonanie wypłaty premii lub postawienie jej do dyspozycji pracownikowi warunkuje powstanie kosztu uzyskania przychodu.

Na gruncie ustawy o CIT problematykę ujmowania w kosztach podatkowych m.in. wynagrodzeń i innych należności ze stosunku pracy reguluje w szczególności art. 15 ust. 4g. Przepis ten stanowi, że tego rodzaju należności stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 updop. Oznacza to, że są kosztem w dacie ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracowników.

Formułując treść powołanego art. 15 ust. 4g updop, ustawodawca odwołał się w nim do należności przysługujących za okresy miesięczne. Ugruntowany jest jednak pogląd, że zasady ujmowania w kosztach podatkowych należności miesięcznych stosuje się także do należności kwartalnych oraz rocznych.

Aby określić moment zaliczenia wydatku, w tym przypadku z tytułu premii kwartalnej, do kosztów uzyskania przychodów, należy w pierwszej kolejności ustalić, kiedy premia ta stała się należna. Ponieważ w ustawie o CIT brak jest definicji "należnego" wynagrodzenia (czy też innej należności ze stosunku pracy), to w oparciu o wykładnię literalną za uzasadnione wydaje się przyjęcie, że o "należnym" wynagrodzeniu można mówić wówczas, gdy należność ta została ustalona (przesądzona) lub jest niesporna (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.1082.2016.1.MS).

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

W rozpatrywanej sytuacji premię za IV kwartał 2016 r. spółka przyznała pracownikowi w marcu 2017 r. W związku z tym w marcu 2017 r. premia stała się należna. Jednak aby poniesiony z tego tytułu wydatek spółka mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów marca, zobowiązana była wypłacić premię bądź postawić ją do dyspozycji pracownikowi w wymaganym terminie.

W tym przypadku w umowie o pracę określono, że premię należy wypłacić niezwłocznie po jej przyznaniu. Abstrahując od oceny prawidłowości takiego zapisu w świetle przepisów prawa pracy, należy uznać, że jeżeli premia została wypłacona terminowo, to poniesiony na ten cel wydatek powinien być zaliczony do kosztów podatkowych marca 2017 r. Jeżeli nastąpiło opóźnienie w jej wypłacie, to poniesiony wydatek należy zaliczyć do kosztów podatkowych w miesiącu dokonania tego wydatku.

www.PodatekDochodowy.pl - Koszty podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60