podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (339) z dnia 1.02.2013

Według jakiej stawki amortyzować rampę, stanowiącą inwestycję w obcym środku trwałym?

W wynajmowanym magazynie zainstalowana została rampa. Czy stanowi ona odrębny składnik majątku, czy może jest to inwestycja w obcym środku trwałym? Jaką stawką amortyzować ten środek trwały?

Rampa stanowi inwestycję w obcym środku trwałym i może być amortyzowana przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej, nie wyższej jednak niż 10%.

Inwestycja w obcym środku trwałym jest szczególnego rodzaju środkiem trwałym. Z art. 22g ust. 17 updof oraz art. 16g ust. 13 updop wynika, że inwestycja w obcym środku trwałym to suma nakładów, przewyższających w roku podatkowym kwotę 3.500 zł, których poniesienie spowodowało ulepszenie obcego środka trwałego, objawiające się przyrostem jego wartości użytkowej.

Ulepszenie cudzej nieruchomości może być wynikiem jej przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, w tym także nabycia części składowych lub peryferyjnych.

Z treści objaśnień do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 242, poz. 1622) wynika, że w skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp.

W tym kontekście, rampę obsługującą magazyn należy uznać za składnik tego budynku.

Wytworzenie inwestycji w obcym środku trwałym wyłącza możliwość bezpośredniego zaliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Rozliczenie nakładów w rachunku podatkowym następuje jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Inwestycje w obcych środkach trwałych podlegają amortyzacji podatkowej niezależnie od przewidywanego okresu ich używania.

Sposób ich amortyzacji reguluje art. 22j ust. 4 updof i odpowiednio art. 16j ust. 4 updop. Zgodnie z treścią wymienionych przepisów, podatnicy mogą indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Wskazanie przez ustawodawcę minimalnego okresu amortyzacji powoduje, że zastosowana przez podatnika stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 10%.

Inwestycje w obcych środkach trwałych mogą być również amortyzowane za pomocą stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Przepisy podatkowe nie wykluczają bowiem takiej możliwości. Z uwagi na to, że inwestycje w obcych środkach trwałych nie figurują w Wykazie, to można przyjąć stawki przewidziane dla środka trwałego, którego inwestycja dotyczy.

www.PodatekDochodowy.pl - Środki trwałe i wartości niematerialne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60