podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018

Służebność gruntowa - rozliczenie wydatków na jej ustanowienie

Jak rozliczyć podatkowo i bilansowo wydatki na nabycie od Urzędu Miasta prawa przejazdu przez sąsiednią działkę (służebność gruntowa)? Faktura zakupu została wystawiona w grudniu 2017 r., natomiast w styczniu 2018 r. sporządzono na tę okoliczność akt notarialny. Kiedy i w jaki sposób rozliczyć przedmiotowy wydatek dla celów podatku dochodowego oraz rachunkowości? Czy wydatki takie utworzą wartość niematerialną i prawną?

W świetle przepisów o podatku dochodowym, wydatki na ustanowienie służebności gruntowej należy uznać za koszty pośrednie, które podlegają potrąceniu w dacie ich poniesienia. Natomiast dla celów bilansowych przedmiotowe wydatki mogą utworzyć wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej podlegającej następnie rozliczeniu poprzez odpisy amortyzacyjne.

Rozliczenie wydatków na ustanowienie służebności gruntowej w myśl przepisów o podatku dochodowym

Ustawy o podatku dochodowym zawierają "zamknięty" katalog wartości niematerialnych i prawnych. Wśród wymienionych tytułów nie znalazły się jednak wydatki na ustanowienie służebności gruntowej. W związku z tym wydatki takie należy uznać za tzw. koszty "inne niż bezpośrednio związane z przychodem" i rozliczyć według zasad stosowanych do tego typu kosztów.

Przypomnijmy, iż koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Gdy koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Uwzględniając powyższe, w praktyce mogą wystąpić różne warianty (w zależności od umowy) rozliczania opłat za ustanowienie służebności gruntowej. I tak, jeżeli służebność ustanowiono na czas oznaczony (dłuższy niż rok), a wynagrodzenie pobrano z góry, wówczas trzeba je podzielić proporcjonalnie na lata tego okresu. W przypadku zaś służebności ustanowionej na czas nieograniczony nie można proporcjonalnie podzielić wydatku. W konsekwencji wydatek taki powinien być jednorazowo zaliczony do kosztów.

W sytuacji ponoszenia opłat w cyklach rocznych należy rozliczać je bieżąco w kosztach uzyskania przychodów.

Natomiast opłata notarialna związana z operacją ustanowienia służebności gruntowej powinna być ujęta w kosztach podatkowych jednorazowo w dacie jej poniesienia.

Służebność gruntowa w ujęciu bilansowym

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, przez wartości niematerialne i prawne należy rozumieć nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Tak więc, w przypadku gdy służebność gruntowa jest odpłatna i ustanowiono ją na okres dłuższy niż rok, zapłatę za nią można uznać za nabycie prawa majątkowego, pozwalającego na korzystanie z nieruchomości obciążonej i zaliczyć to prawo dla celów bilansowych do wartości niematerialnych i prawnych.

Wówczas zaliczenie wydatków na jej ustanowienie do kosztów będzie przebiegało za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej należałoby uwzględnić koszt wynikający z faktury wystawionej w grudniu 2017 r. za ustanowienie służebności oraz koszt sporządzenia aktu notarialnego (styczeń 2018 r.).

Zwróćmy jednak uwagę, że jednostki mogą przyjąć w zasadach (polityce) rachunkowości uproszczenie polegające na odpisywaniu bezpośrednio w koszty (w momencie przyjęcia do używania) wydatków na nabycie składników majątku spełniających definicję zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, o wartości początkowej nieprzekraczającej ustalonej przez jednostkę kwoty granicznej, np. 10.000 zł.

W sytuacji przyjęcia takiego uproszczenia, o ile wartość początkowa nabytej służebności gruntowej nie przekracza ustalonej przez jednostkę kwoty, poniesione wydatki można ująć na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" lub odpowiednim koncie zespołu 5. Analogiczny zapis, polegający na ujęciu służebności gruntowej w kosztach wystąpi w sytuacji niespełniającej definicji wartości niematerialnej i prawnej, np. ze względu na krótszy niż rok okres korzystania z prawa służebności gruntowej. W takim przypadku koszty wynikające z faktury wystawionej w grudniu 2017 r. oraz poniesiony w styczniu 2018 r. koszt aktu notarialnego powinny obciążyć koszty 2018 r., czyli roku którego dotyczą.

www.PodatekDochodowy.pl - Środki trwałe i wartości niematerialne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.