podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017

Wartość niematerialna a jednorazowy odpis amortyzacyjny

W styczniu br. rozpoczęliśmy prowadzenie działalności gospodarczej. Zakupiliśmy licencję na specjalistyczny program komputerowy za kwotę przekraczającą 3.500 zł. Czy możemy wydatek taki odnieść w koszty na podstawie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przysługującego podmiotom rozpoczynającym działalność?

Jednorazowy odpis amortyzacyjny, z którego mogą korzystać m.in. podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w pierwszym roku działalności, nie może dotyczyć wydatku na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Kwestie związane z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym regulują przepisy zawarte w art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF.

Zgodnie z ich brzmieniem, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. 

Prawo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dotyczy, obok podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym roku jej prowadzenia, również małych podatników. W 2017 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego w 2016 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł. W 2017 r. limit jednorazowej amortyzacji wynosi 215.000 zł.

Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że prawo do jednorazowej amortyzacji nie dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, lecz wyłącznie wskazanych w ww. przepisach środków trwałych.

Nabyte wartości niematerialne prawne, których cena nabycia przekracza 3.500 zł, mogą być amortyzowane jedynie metodą liniową przy zastosowaniu 50% stawki amortyzacyjnej (por. art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 22m ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF).

Warto zwrócić uwagę, że prawa do jednorazowej amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych nie przewiduje również projekt nowelizacji ustaw podatkowych (CIT i PIT), znajdujący się obecnie w trakcie prac legislacyjnych. W zamierzeniach przepisy przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów mają wprowadzić "nową ulgę inwestycyjną" przysługującą przedsiębiorcom (wszystkim, a nie tylko rozpoczynającym prowadzenie działalności i "małym"), którzy w danym roku podatkowym kupią nowe maszyny lub urządzenia (z grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych) za kwotę nie mniejszą niż 10.000 zł. Uzyskają wówczas możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na kwotę do 100.000 zł rocznie. Rozwiązanie to ma mieć zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia środków trwałych.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy
dodatku nr 5 do Biuletynu Informacyjnego nr 4 z 1.02.2017 r. na str. 47

www.PodatekDochodowy.pl - Środki trwałe i wartości niematerialne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60