podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017

Skutki podatkowe sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności

W ramach działalności gospodarczej korzystam z opodatkowania według skali podatkowej, a także prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zawiesiłem tę działalność na okres od 1 stycznia 2017 r. do końca grudnia 2017 r. W czerwcu 2017 r. będę miał możliwość sprzedaży koparko-spycharki stanowiącej środek trwały w firmie. Czy mimo zawieszenia działalności gospodarczej mogę dokonać transakcji sprzedaży tej maszyny? Jakie ta sprzedaż wywoła skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Skutki w podatku dochodowym sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności
rys. Skutki w podatku dochodowym sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności

W myśl ogólnej zasady wynikającej z art. 14a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie może wykonywać tej działalności i osiągać z niej bieżących przychodów. Nie ma jednak przeszkód, aby w okresie tym dokonał sprzedaży firmowego składnika majątku. Stosownie bowiem do art. 14a ust. 4 pkt 3 wskazanej ustawy, w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.

Zatem Czytelnik, mimo zawieszenia działalności gospodarczej, może dokonać sprzedaży koparko-spycharki, która jest środkiem trwałym w firmie. Nie ma przy tym konieczności jej odwieszania. Jednak na Czytelniku w związku z zaistniałą sytuacją będą ciążyły obowiązki w zakresie podatku dochodowego. Ze sprzedaży środka trwałego u Czytelnika powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a)  ustawy o pdof. Z kolei kosztami uzyskania przychodów z tytułu tej transakcji będą wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie tego środka trwałego pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Stanowi o tym art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania według skali podatkowej nie mają obowiązku opłacania zaliczek na podatek. Stosownie bowiem do art. 44 ust. 10 ustawy o pdof, podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony w zakresie tej działalności z obowiązku obliczania oraz wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Dochód ze sprzedaży środka trwałego przedsiębiorca powinien ująć przy wyliczaniu zaliczki za pierwszy miesiąc po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli zawieszenie działalności trwa do końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż, wówczas kwotę uzyskanego dochodu przedsiębiorca rozlicza w zeznaniu podatkowym.

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego u Czytelnika zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej będzie trwało do końca grudnia 2017 r. Stąd rozliczenia sprzedaży środka trwałego (tu: koparko-spycharki) mającej miejsce w czerwcu 2017 r. Czytelnik dokona w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2017 r. składanym w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

www.PodatekDochodowy.pl - Środki trwałe i wartości niematerialne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60