podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017

Jednorazowy odpis amortyzacyjny a metoda degresywna

W ubiegłym roku, jako podmiot rozpoczynający działalność, skorzystaliśmy z prawa do jednorazowej amortyzacji. Ponieważ wartość początkowa środka trwałego przekroczyła dopuszczalną kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, dalszej amortyzacji dokonywać będziemy w kolejnych latach. Czy od 2017 r. możemy stosować metodę degresywną?

W przypadku skorzystania z metody jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, przewidzianego dla podatników rozpoczynających działalność (oraz podatników małych), gdy odpis ten nie pokrywa całej wartości początkowej środka trwałego, dalszej amortyzacji dokonuje się w kolejnym roku według wybranej przez podatnika metody. Może to być zarówno metoda liniowa, jak i metoda degresywna.

Jednorazowej amortyzacji dokonuje się na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF (odpowiednio art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP). Mają do niej prawo podatnicy w roku, w którym rozpoczynają działalność oraz tzw. mali podatnicy (w 2017 r. małym podatnikiem jest podatnik, którego przychody ze sprzedaży wraz z VAT w 2016 r. nie przekroczyły kwoty 5.157.000 zł).

Jak wynika z ww. przepisów, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W 2017 r. jest to kwota 215.000 zł (w 2016 r. kwota ta była niższa i wynosiła 212.000 zł). Jednorazowego odpisu dokonuje się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub można stosować zasady ogólne, tj. dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku.

Co istotne, jeżeli wartość początkowa środka trwałego jest wyższa od jednorazowego odpisu, to w kolejnym roku podatkowym podatnicy kontynuują amortyzację środka trwałego zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji, tj. metodą liniową z zastosowaniem stawek z Wykazu (z ewentualną możliwością ich podwyższenia) lub według metody degresywnej. Suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tego środka trwałego (por. art. 22k ust. 8 ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16k ust. 8 ustawy o PDOP).

Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych według metody degresywnej został określony w art. 22k ust. 1 ustawy o PDOF (odpowiednio art. 16k ust. 1 ustawy o PDOP). W myśl tych regulacji, odpisów amortyzacyjnych według metod degresywnej można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych właśnie według tej metody.

Uwzględniając powyższe, pytająca jednostka, która w ubiegłym roku (2016) dokonała jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, lecz odpis ten nie pokrył całości wartości początkowej środka trwałego, obecnie, tj. w 2017 r., powinna kontynuować amortyzację. Może ona następować według metody degresywnej z uwzględnieniem stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0 oraz przy uwzględnieniu dokonanego w 2016 r. odpisu amortyzacyjnego.

Przykład

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w maju 2016 r. Na jej potrzeby zakupił za kwotę 500.000 zł maszynę produkcyjną. Wprowadził ją do ewidencji i dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 212.000 zł.

Zgodnie z Wykazem, właściwa stawka amortyzacyjna dla takiego środka trwałego wynosi 20%.

W 2017 r. podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych w oparciu o metodę degresywną w następujący sposób:

1. Wartość początkowa: 500.000 zł.

2. Podstawa naliczania amortyzacji w 2017 r.: 500.000 zł (wartość początkowa) - 212.000 zł (dotychczasowe umorzenie) = 288.000 zł.

3. Roczny odpis amortyzacyjny za 2017 r. wyniesie: 288.000 zł × 40% (tj. 20% × 2 współczynnik podwyższający) = 115.200 zł.

Do zamortyzowania w kolejnych latach pozostanie kwota 172.800 zł wynikająca z wyliczenia:

500.000 zł (wartość początkowa) - 212.000 zł (jednorazowy odpis amortyzacyjny z 2016 r.) - 115.200 zł (roczny odpis amortyzacyjny z 2017 r.).

Ponieważ w 2018 r. roczny odpis amortyzacyjny naliczany według metody degresywnej wyniósłby 69.120 zł (172.800 zł × 40%) i byłby niższy od odpisu ustalonego według metody liniowej, wynoszącego 100.000 zł rocznie (500.000 zł × 20%), od 2018 r. będzie należało przejść na metodę liniową.

www.PodatekDochodowy.pl - Środki trwałe i wartości niematerialne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.