podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016

Zapłata ryczałtu od sprzedaży samochodu dokonanej po likwidacji firmy

Podatnik 2 lata temu zlikwidował działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. W listopadzie 2016 r. sprzedał samochód, który był środkiem trwałym w tej działalności. Czy ryczałt należny od tej transakcji powinien zapłacić do 20 grudnia 2016 r., czy do 31 stycznia 2017 r.?

Przychód z odpłatnego zbycia samochodu, dokonanego po likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym, a wykorzystywanego na potrzeby tej działalności, podlega opodatkowaniu według 3% stawki ryczałtu. Podatek w tej wysokości Czytelnik powinien zapłacić do 20 grudnia 2016 r.

art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) wynika, że do przychodu z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej (tu: samochodu), będących m.in. środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ma zastosowanie stawka ryczałtu w wysokości 3%. Stawkę w tej wysokości stosuje się również do przychodu z odpłatnego zbycia, jeżeli wymienione wcześniej składniki majątku przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu do wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej doszło w związku z jej likwidacją. Przy czym od czasu tego wycofania do czasu zbycia nie upłynęło jeszcze sześć lat. W konsekwencji sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym w zlikwidowanej działalności gospodarczej spowoduje powstanie przychodu z tej działalności, od którego należy naliczyć ryczałt w wysokości 3%.

Obliczona przez Czytelnika kwota ryczałtu podlega wpłacie do urzędu skarbowego do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu dokonania sprzedaży (gdyby sprzedaż miała miejsce w grudniu, ryczałt należałoby zapłacić w terminie złożenia zeznania, tj. do 31 stycznia roku następnego). Oznacza to, że jeżeli do sprzedaży doszło w listopadzie 2016 r., to podatek od tej sprzedaży należy zapłacić do 20 grudnia 2016 r.

www.PodatekDochodowy.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60