podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Sprzedaż samochodu pozostałego po likwidacji firmy

W związku z likwidacją w 2017 r. działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, podatnik przejął do majątku osobistego samochód osobowy wcześniej wykorzystywany na potrzeby firmy. W marcu 2018 r. znalazł na niego kupca. Jakie skutki podatkowe spowoduje zbycie tego samochodu?

W tym przypadku podatnik uzyska przychód, który będzie musiał rozliczyć na zasadach określonych dla przychodów z działalności gospodarczej.

Decyzja o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej ma określone konsekwencje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podatniku ciąży w szczególności obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności. W myśl art. 24 ust. 3a updof, w wykazie należy ująć składniki majątku, które pozostały na dzień likwidacji działalności gospodarczej, w tym towary, środki trwałe czy wyposażenie. Powinny w nim zostać zawarte m.in. następujące dane:

 • data nabycia składnika majątku,
   
 • kwota wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku, w tym kwota tych wydatków zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
   
 • wartość początkowa, metoda amortyzacji i suma odpisów amortyzacyjnych.

Informacje te są istotne w przypadku odpłatnego zbycia składnika majątku objętego tym wykazem. Jeżeli bowiem składniki majątku pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej zostaną odpłatnie zbyte przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym działalność zlikwidowano, to uzyskany przychód stanowi przychód z działalności gospodarczej. Tak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a w związku z ust. 3 pkt 12 lit. a updof.

Oznacza to konieczność rozliczenia uzyskanego przychodu na zasadach określonych dla przychodów z działalności gospodarczej. Wobec braku szczególnych uregulowań, przyjmuje się, że gdy podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej w roku, w którym zbywa składniki majątku polikwidacyjnego, to uzyskany z tego tytułu przychód powinien opodatkować według zasad, jakie stosował w roku zakończenia działalności.

Zatem należy stwierdzić, że jeżeli w 2018 r. dojdzie do zbycia przez podatnika samochodu osobowego, który stanowił środek trwały w jego firmie zlikwidowanej w 2017 r., to będzie on musiał rozliczyć uzyskany przychód na zasadach określonych w art. 30c updof, czyli podatkiem liniowym.

Zwróć uwagę!

Podatnicy, którzy odpłatnie zbywają składniki majątku pozostałe po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych (art. 24a ust. 3 pkt 4 lit. a updof).

Obowiązek zapłaty podatku powstanie, o ile w wyniku zbycia samochodu uzyskany zostanie dochód. W myśl art. 24 ust. 3b updof, za dochód ze sprzedaży składnika majątku (środka trwałego) pozostałego na dzień likwidacji działalności gospodarczej uważa się różnicę między:

 • przychodem z odpłatnego zbycia takiego składnika majątku a
   
 • wydatkami na jego nabycie, niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Tak więc kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży samochodu osobowego, który stanowił środek trwały, będzie wartość początkowa tego składnika majątku wykazana w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych ujętych do kosztów podatkowych.

Przykład

W listopadzie 2017 r. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą, od której opłacał podatek liniowy. Na dzień zakończenia tej działalności pozostał mu samochód osobowy. Wartość początkowa tego samochodu wynosiła 72.000 zł, a suma odpisów amortyzacyjnych ujętych do kosztów uzyskania przychodów wynosiła 45.600 zł. W marcu 2018 r. podatnik sprzedał samochód za 36.000 zł. Uzyskana kwota stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podatnik musi rozliczyć podatkiem liniowym. Opodatkowaniu podlegał będzie dochód w wysokości 9.600 zł [36.000 zł - (72.000 zł - 45.600 zł)].

Trzeba pamiętać, że osoby fizyczne uzyskujące przychody z działalności gospodarczej są zobligowane bez wezwania wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Ustawodawca nie zwolnił z tego obowiązku podatników, którzy przychody kwalifikowane do źródła jakim jest działalność gospodarcza, osiągają w związku z wyprzedażą majątku polikwidacyjnego.

Tym samym, jeżeli w analizowanej sprawie podatnik dokona odpłatnego zbycia samochodu osobowego w 2018 r., powinien:

 • obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc, w którym miała miejsce transakcja, o ile z tytułu zbycia samochodu uzyska dochód,
   
 • wpłacić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.

Nowe prawoDodajmy, że od 2018 r. istnieje możliwość niewpłacania zaliczki na podatek od dochodów z działalności gospodarczej, gdy kwota podlegająca wpłacie nie przekracza 1.000 zł. Tak wynika z art. 44 ust. 15 updof. W takim przypadku, jak również w sytuacji gdy w wyniku sprzedaży samochodu pozostałego po likwidacji firmy podatnik poniesie stratę, rozliczenia tej transakcji dokona dopiero w zeznaniu podatkowym (tu: PIT-36L) za 2018 r.

Zwróć uwagę!

Dochód ze zbycia składników majątku po likwidacji działalności gospodarczej można pomniejszyć o poniesione w ubiegłych latach straty podatkowe ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Również stratę poniesioną w przypadku zbycia takich składników majątku podatnik będzie mógł odliczać od dochodu z działalności gospodarczej w kolejnych latach podatkowych, o ile ponownie zacznie wykonywać taką działalność. Zastosowanie będą miały zasady określone w art. 9 ust. 3 updof.

www.PodatekDochodowy.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.