podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017

Sprzedaż poleasingowego samochodu

W czasie trwania umowy leasingu korzystałem z leasingowanego samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Po upływie okresu umowy wykupiłem samochód "na firmę", ale nie wprowadziłem go do majątku przedsiębiorstwa. Przekazałem go na potrzeby osobiste. Samochód używałem do celów prywatnych przez blisko rok. Czy sprzedaż takiego samochodu będzie neutralna podatkowo?

Tak, w opisanym przypadku zbycie samochodu będzie neutralne podatkowo.

Z odpłatnym zbyciem rzeczy przez osobę fizyczną, co do zasady, wiąże się powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Zależnie od okoliczności, uzyskany z tego tytułu przychód może być do celów podatkowych zaliczany do jednego z dwóch źródeł przychodu, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof) lub ze zbycia rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof).

W kontekście rozpatrywanego problemu należy zaznaczyć, że do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikuje się przychody ze zbycia składników majątku będących m.in. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy:

  • zbywany składnik majątku jest wykorzystywany na potrzeby związane z tą działalnością lub
     
  • zbycie następuje przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany składnik majątku zostały wycofany z działalności.

Tak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a w związku z art. 10 ust. 2 pkt 3 updof. Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że neutralne podatkowo jest zbycie składnika majątku będącego m.in. środkiem trwałym wycofanego z działalności gospodarczej pod warunkiem, że między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wycofany z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia, upłynęło 6 lat.

Z kolei, w razie zbycia rzeczy niezwiązanych z działalnością gospodarczą, lecz należących do majątku prywatnego podatnika, aby zdarzenie takie było neutralne podatkowo, wystarczy, że zbycie nastąpi po upływie sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik daną rzecz nabył.

Z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik najpierw używał w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu, a po upływie okresu umowy skorzystał z opcji wykupu tego pojazdu. Mimo że zakupu dokonał "na firmę", czyli jako przedsiębiorca, to nie wykorzystywał samochodu na potrzeby prowadzonej działalności, lecz przeznaczył go na potrzeby osobiste.

W tych okolicznościach trzeba uznać, że samochód nie stanowił składnika majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a updof, a przychód z jego zbycia należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof. Przy czym z uwagi na upływ wskazanego w tym przepisie sześciomiesięcznego okresu, zbycie samochodu będzie u podatnika neutralne podatkowo. To stanowisko potwierdzają organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 stycznia 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.895.2016.2.KU).

www.PodatekDochodowy.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60