podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 9 (633) z dnia 1.02.2010

Jak wykazać w zeznaniu sprzedaż samochodu?

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Na potrzeby tej działalności wykorzystywałem, w oparciu o umowę leasingu, samochód osobowy. Po zakończeniu tej umowy samochód wykupiłem na cele osobiste, a następnie w ciągu 4 miesięcy sprzedałem. Jak wykazać tę sprzedaż w zeznaniu?

Jak wykazać w zeznaniu przychód ze sprzedaży samochodu?
rys. Jak wykazać w zeznaniu przychód ze sprzedaży samochodu?

Należy wskazać, że kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu na cele prywatne nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Dla celów podatkowych stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o pdof, jeżeli odpłatne zbycie pojazdu ma miejsce przed upływem 6 miesięcy od jego nabycia. Okres ten należy liczyć od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Sprzedaż samochodu, która nie jest dokonywana w ramach działalności gospodarczej, a dochodzi do niej przed upływem 6 miesięcy (liczonych we wskazany sposób), podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu rocznym.

Jako przychód należy ująć wartość pojazdu wyrażoną w cenie ustalonej w umowie, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ustawy o pdof). Do kosztów tych zalicza się np. podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy, koszty obsługi prawnej, koszty ogłoszeń prasowych, opłatę komisową itp.

Przychód (ustalony według zaprezentowanych zasad) podatnik ma prawo pomniejszyć o koszty nabycia samochodu oraz wartość nakładów poczynionych w czasie jego posiadania (np. remont silnika, malowanie, montaż instalacji gazowej).

Jeżeli występuje nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, mamy do czynienia z dochodem ze sprzedaży samochodu, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Podatku nie płaci się jednak w momencie zbycia. Należy go zapłacić w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym sprzedano samochód.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu zbycie samochodu osobowego wykupionego z leasingu na cele prywatne nastąpiło w ciągu 4 miesięcy od daty jego nabycia. Tym samym dochód uzyskany z tego tytułu należy wykazać w PIT-36 i do 30 kwietnia 2011 r. odprowadzić podatek dochodowy. Ponadto dochody z działalności gospodarczej Czytelnik musi rozliczyć w PIT-36L.


Przykład

Podatnik od dochodów z działalności gospodarczej opłaca w 2010 r. podatek liniowy. Ponadto 17  maja 2010 r. sprzedał za kwotę 55.000 zł samochód nabyty 5 marca 2010 r. W czasie od nabycia do sprzedaży dokonał naprawy przedmiotowego pojazdu na kwotę 8.000 zł. Cena nabycia określona w umowie wyniosła 20.000 zł. W tym przypadku w PIT-36 podatnik wykaże (przy założeniu, że nie korzysta z żadnych ulg):

 • poz. 79,84 (przychód) - 55.000 zł,
   
 • poz. 80, 85 (koszty uzyskania przychodów) - 28.000 zł (20.000 zł + 8.000 zł),
   
 • poz. 81,86 (dochód) - 45.000 zł (55.000 zł - 28.000 zł),
   
 • poz. 167, 170 (dochód do opodatkowania) - 27.000 zł,
   
 • poz. 171 (obliczony podatek) - 4.303,98 zł,
   
 • poz. 188 (podatek należny, po zaokrągleniu do pełnych złotych) - 4.304 zł.

www.PodatekDochodowy.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60