podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (639) z dnia 22.02.2010

Faktyczne koszty z umowy zlecenia

Uzyskuję dochody z umów zlecenia od kilku zleceniodawców. Zastosowane przez dwóch z nich procentowe koszty uzyskania przychodu są niższe niż moje rzeczywiste wydatki związane z wykonaniem umów. Czy jeżeli posiadam faktury i rachunki, które je potwierdzają, mogę przy rozliczaniu zleceń zastosować w zeznaniu faktyczne koszty?

Faktyczne koszty z tytułu umowy zlecenia
rys. Faktyczne koszty z tytułu umowy zlecenia

Tak. W odniesieniu do przychodów z umów zlecenia podatnik, w określonej przez ustawodawcę sytuacji, ma prawo do zastosowania w zeznaniu rocznym faktycznie poniesionych kosztów ich uzyskania.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia generalnie określone są procentowo i wynoszą 20%. Oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o pdof).

Od wskazanej powyżej zasady istnieje wyjątek. Jeżeli podatnik będzie w stanie udowodnić, że koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy zlecenia były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, to może je przyjąć w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 ustawy o pdof).

Przykład

Podatnik z umowy zlecenia wykonanej w 2010 r. uzyskał przychody w wysokości 1.000 zł (z racji jej wykonywania podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). Zastosowane przez zleceniodawcę koszty wyniosły 200 zł (1.000 zł × 20%). Wykonanie tego zlecenia wymagało jednak od podatnika zakupu materiałów, których łączna wartość wyniosła 285 zł. W tej sytuacji podatnik ma prawo zastosować w zeznaniu rocznym faktyczne koszty w wysokości 285 zł.


Wobec powyższego, jeżeli Czytelnik posiada faktury i rachunki dokumentujące koszty związane z wykonaniem zlecenia, których wartość przekracza koszty procentowe, może je zastosować przy obliczaniu dochodu ze zlecenia w zeznaniu rocznym.

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60