podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018

Wartość pracy małżonka wynikająca z umowy o dzieło a PIT

Czy żona prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rachunki wystawione przez męża za wykonanie prac na podstawie umowy o dzieło w ramach działalności wykonywanej osobiście? Jakie obowiązki z tego tytułu ciążą na osobie prowadzącej działalność?

Wynagrodzenie małżonka za czynności wykonywane w ramach działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Takim kosztem mogłoby być wynagrodzenie za usługi świadczone przez męża w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, gdyż wówczas byłoby to świadczenie usług przez niezależny, odrębny podmiot gospodarczy.

Wynagrodzenie małżonka a koszty uzyskania

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PDOF, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Jak wyjaśniają organy podatkowe, użyty w powyższym przepisie termin "wartość pracy" należy rozumieć jako wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od tego, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), czy też bez podstawy prawnej (bezumownie). Tak wyjaśnił np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2013 r., nr ITPB1/415-298/13/DP i Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2013 r., nr IPTPB1/415-182/13-4/KSU.

W powyższych interpretacjach organy podatkowe uznają prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka, ale tylko w sytuacji, gdy małżonek świadczy pracę na rzecz firmy współmałżonka w ramach prowadzonej odrębnie działalności gospodarczej. Zdaniem organów podatkowych, wówczas to umowy zawarte między dwiema firmami prowadzonymi odrębnie przez małżonków wywołują takie same skutki podatkowe, jak operacje gospodarcze między podmiotami niepowiązanymi rodzinnie.

W świetle powyższego, żona prowadząca działalność gospodarczą nie zaliczy do kosztów podatkowych wartości pracy wykonanej przez męża na podstawie umowy o dzieło w ramach działalności wykonywanej osobiście. Jednak ciążą na niej wszystkie obowiązki nałożone na płatników dokonujących wypłat wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło czy zlecenia.

Obowiązki płatnika

Jak wynika z pytania, żona wypłaca mężowi wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło w ramach działalności wykonywanej osobiście. Mąż uzyskuje zatem przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie m.in. umowy zlecenia lub o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa wyżej, powoduje, że na dokonującym wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF. W myśl tego przepisu, m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują wypłat z tytułu m.in. umowy zlecenia lub o dzieło, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy (z wyjątkiem sytuacji, gdy kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł i osoba, z którą zawarto tę umowę, nie jest jednocześnie pracownikiem płatnika - w takim przypadku płatnik ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, co wynika z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PDOF).

Jeżeli zatem (z zastrzeżeniem wskazanym wyżej) od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia czy o dzieło płatnik pobiera zaliczkę na podatek (według zasad określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF), podstawą jej obliczenia jest przychód pomniejszony o:

 • koszty jego uzyskania wynoszące 20% tego przychodu; koszty te ustala się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PDOF),
   
 • potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

UWAGA! Umowa o dzieło zasadniczo nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Od dochodu ustalonego według powyższych zasad płatnik jest zobowiązany pobierać zaliczkę na podatek według najniższej stawki określonej w obowiązującej skali podatkowej, tj. według 18% stawki podatku (chyba że, stosownie do art. 41a ustawy o PDOF, wykonawca dzieła wystąpi do płatnika z wnioskiem o pobieranie zaliczki według 32% stawki podatku). Zaliczkę na podatek płatnik obowiązany jest przekazać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrał na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika (art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF).

Następnie w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-4R.

Płatnik ma także obowiązek sporządzić i przekazać PIT-11 w terminie:

 • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - wyłącznie dla informacji składanych urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podatnikowi;
   
 • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym - w przypadku informacji składanych urzędowi skarbowemu w formie pisemnej.

W przypadku zaprzestania działalności przez płatników przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym - PIT-11 należy złożyć do US i przekazać podatnikowi do dnia zaprzestania tej działalności.

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.