podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Forma opodatkowania należności za wykonanie zlecenia, ustalonej według stawki godzinowej

Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną niebędącą jej pracownikiem oraz nieprowadzącą działalności gospodarczej. Umowa obejmuje okres od 25 maja do 31 sierpnia 2017 r. Odpłatność określono w niej w kwotowej stawce godzinowej (15 zł/godz.). W maju zleceniobiorca przepracował 10 godzin i w związku z tym uzyskał przychód w wysokości 150 zł. Natomiast w kolejnych miesiącach jego przychód ze zlecenia przekroczy miesięcznie 200 zł. Czy od należności za maj spółka jako płatnik PIT powinna pobrać podatek zryczałtowany, a od należności za kolejne miesiące zaliczkę na podatek? Na jakich formularzach powinna rozliczyć pobrany podatek? Należy dodać, że zleceniobiorca jest objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym i podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Nie ma podstaw prawnych do poboru podatku zryczałtowanego. Spółka obowiązana jest pobierać zaliczkę na podatek dochodowy.

Należności, o których mowa w treści pytania kwalifikowane są w ustawie o PIT do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a updof. Stosownie do tego przepisu za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie m.in. umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Zasada ta nie ma zastosowania do przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Generalnie od należności z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a updof płatnik zobowiązany jest pobierać zaliczkę na podatek, chyba że kwota należności określona w umowie zlecenia nie przekracza 200 zł i osoba, z którą zawarto tę umowę nie jest jednocześnie pracownikiem płatnika. Wówczas płatnik ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy. Tak wynika z art. 30 ust. 1 pkt 5a updof.

Aby prawidłowo ocenić, w jakiej formie płatnik powinien pobrać podatek, należy przeanalizować treść powołanego art. 30 ust. 1 pkt 5a updof.

Zryczałtowany podatek jest pobierany, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

1) osoba, z którą zawarto umowę zlecenia nie jest pracownikiem płatnika i 

2) kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł.

Jak wynika z treści pytania, pierwsza z wymienionych przesłanek została spełniona. Niestety nie można tego powiedzieć o drugiej z nich. Umowa zlecenia nie określa wprost kwoty należności, a jedynie sposób jej wyliczenia. Dlatego nie ma podstaw prawnych do opodatkowania tych należności zryczałtowanym podatkiem. Płatnik powinien więc pobierać zaliczkę na podatek.

Zasady ustalania takiej zaliczki określa art. 41 ust. 1 updof. Podstawą jej obliczenia jest przychód pomniejszony o:

 • koszty jego uzyskania wynoszące 20% tego przychodu; koszty te ustala się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 4 updof),
   
 • potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Należy jednak zaznaczyć, że w analizowanej sytuacji zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu (z treści pytania wynika, że objęty jest jedynie ubezpieczeniami obowiązkowymi), dlatego kwotę przychodu na potrzeby ustalenia podstawy opodatkowania oraz kosztów uzyskania pomniejszy jedynie o kwotę potrącanych składek emerytalno-rentowych.

Kalkulatory Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Od ustalonej kwoty dochodu płatnik zobowiązany jest pobierać zaliczkę na podatek według najniższej stawki określonej w obowiązującej skali podatkowej, tj. według 18% stawki podatku (chyba że stosownie do art. 41a updof zleceniobiorca wystąpi do płatnika z wnioskiem o pobieranie zaliczki według 32% stawki podatku).

Pobraną zaliczkę na podatek płatnik powinien przekazać w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 updof).

Do tego samego urzędu skarbowego płatnik obowiązany jest przesłać roczną deklarację PIT-4R w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W razie zaprzestania przez płatnika działalności przed tym terminem, deklarację tę powinien złożyć do dnia zaprzestania tej działalności. Tak wynika z art. 42 ust. 1a updof.

Ponadto płatnik ma obowiązek przekazać zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania zleceniobiorcy imienną informację PIT-11 (art. 42 ust. 2 pkt 1 updof). Termin jej przekazania upływa:

 • z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym - gdy przekazywana jest do urzędu skarbowego drogą elektroniczną oraz zleceniobiorcy,
   
 • z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym - gdy składana jest do urzędu skarbowego w formie dokumentu pisemnego.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy płatnik zaprzestaje prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia PIT-11, wówczas informację tę powinien przekazać zleceniobiorcy oraz do urzędu skarbowego nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Przykład

Spółka z o.o. zawarła na okres dwóch miesięcy (maj-czerwiec 2017 r.) umowę zlecenia z osobą niebędącą jej pracownikiem. W umowie należność określono w stawce godzinowej (15 zł/godz.). W maju zleceniobiorca uzyskał przychód ze zlecenia w wysokości 150 zł, natomiast w czerwcu w kwocie 600 zł.

Zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Rozliczenie podatkowo-składkowe należności za poszczególne miesiące kształtuje się następująco:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota należności (zł)
w maju w czerwcu
1 Wynagrodzenie z umowy zlecenia 150,00 600,00
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 150,00 600,00
3 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 2 x 11,26%) 16,89 67,56
4 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 2 - wiersz 3) 133,11 532,44
5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 4 x 9%) 11,98 47,92
6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 4 x 7,75%) 10,32 41,26
7 Koszty uzyskania przychodu [(wiersz 1 - wiersz 3) x 20%] 26,62 106,49
8 Podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 1 - wiersz 7 - wiersz 3) 106,00 426,00
9 Zaliczka na podatek dochodowy (wiersz 8 x 18%) 19,08 76,68
10 Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 9 - wiersz 6) 9,00 35,00
11 Do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 3 - wiersz 5 - wiersz 10) 112,13 449,52

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.