podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Wypłata wynagrodzenia z umowy zlecenia wykonanej częściowo

Umowa zlecenia z osobą niebędącą naszym pracownikiem została zawarta na cały miesiąc. Zleceniobiorca po kilku dniach wypowiedział jednak umowę, w związku z czym wypłacono mu część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczas wykonanym czynnościom. Wynagrodzenie to nie przekroczyło 200 zł. Przy czym w umowie wykazana była wyższa kwota wynagrodzenia. Czy zleceniodawca powinien od tego wynagrodzenia pobrać zaliczkę na podatek czy zryczałtowany podatek dochodowy?

Wypłata wynagrodzenia z umowy zlecenia wykonanej częściowo
rys. Wypłata wynagrodzenia z umowy zlecenia wykonanej częściowo

W opisanym przypadku zleceniodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek.

Zleceniodawca wypłacając wynagrodzenie z umowy zlecenia, obowiązany jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy bądź zaliczkę na podatek.

Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się, jeżeli kwota należności określona w umowie zlecenia nie przekracza 200 zł i umowa ta jest zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika (art. 30 ust. 1 pkt 5a updof). Podatek ten pobiera się w wysokości 18% przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów oraz o składki na ubezpieczenia społeczne. Z kolei podatku nie pomniejsza się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaliczkę na podatek pobiera się natomiast, gdy kwota wynikająca z umowy zlecenia jest wyższa niż 200 zł lub gdy umowa zawarta została z pracownikiem płatnika. Opodatkowanie takiej umowy przebiega wówczas na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 i 1a updof. Zaliczkę na podatek pobiera się w wysokości 18% przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Obliczoną w ten sposób zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej przez płatnika ze środków podatnika (zmniejszenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

Kalkulatory Kalkulatory do wyliczenia zaliczki/ryczałtu
od należności wypłacanych z umowy
zlecenia dostępne są w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pobór zryczałtowanego podatku dochodowego nie może mieć miejsca, gdyż w umowie zlecenia wynagrodzenie zostało określone w kwocie przekraczającej 200 zł. Skoro kwota należności określona w umowie przekraczała 200 zł, to płatnik (zleceniodawca) obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek. Okoliczność, że w wyniku nieświadczenia usług przez cały umówiony okres, wynagrodzenie zostało zmniejszone adekwatnie do wykonanych czynności i nie przekroczyło 200 zł, nie ma znaczenia.

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60