podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016

Zaliczka na podatek u osoby współpracującej

Zatrudniłam męża w swojej firmie na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem 2.500 zł brutto. W ZUS zgłoszony został jako osoba współpracująca. Czy i w jaki sposób należy od niego obliczyć zaliczkę na podatek?

Zaliczka na podatek u osoby współpracującej
rys. Zaliczka na podatek u osoby współpracującej

W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których małżonek przedsiębiorcy, posiadający dla celów ubezpieczeniowych status osoby współpracującej, zatrudniony zostaje przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy o pracę. Wówczas uzyskane z tego tytułu należności stanowią przychody ze stosunku pracy podlegające opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla pracowników. Różnica w sposobie obliczenia zaliczki na podatek jest tylko jedna i dotyczy ona składek ubezpieczeniowych. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej finansuje bowiem i opłaca w całości z własnych środków przedsiębiorca. To powoduje, że uzyskanego przez osobę współpracującą przychodu nie obniża się o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Z kolei zaliczki na podatek dochodowy nie zmniejsza się o zapłaconą za nią składkę zdrowotną.

W efekcie za dochód stanowiący podstawę opodatkowania zatrudnionego na umowę o pracę małżonka współpracującego z przedsiębiorcą należy przyjąć różnicę pomiędzy uzyskanymi w ciągu miesiąca przychodami ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o pdof oraz zasiłkami z ubezpieczenia społecznego wypłaconymi przez płatnika a kosztami uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł lub 139,06 zł (jeżeli małżonek-pracownik złożył oświadczenie o spełnieniu warunków do ich zastosowania).

Od tak ustalonego dochodu oblicza się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18% tego dochodu (lub 32% - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85.528 zł). Następnie (do końca 2016 r.) zmniejsza się ją o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 46,33 zł - o ile małżonek-pracownik złożył małżonkowi-pracodawcy w ustawowym terminie oświadczenie PIT-2.

Przykład

Pani Anna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą w grudniu 2016 r. zatrudniła w swojej firmie na podstawie umowy o pracę własnego męża. Z zawartej pomiędzy nimi umowy o pracę wynika, że wynagrodzenie męża wynosi 2.500 zł. Mąż złożył również oświadczenie upoważniające do pomniejszania zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Dlatego do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pani Anna zgłosiła męża jako osobę współpracującą. Składki na te ubezpieczenia opłaca za niego od minimalnych podstaw wymiaru.

Wynagrodzenie należne mężowi za grudzień 2016 r. pani Anna wypłaci 30 grudnia 2016 r. dokonując następujących obliczeń:

1) podstawa naliczenia zaliczki na podatek dochodowy
(po zaokrągleniu): 2.389,00 zł
2.500,00 zł - 111,25 zł = 2.388,75 zł
2) zaliczka na podatek dochodowy do przekazania do US
(po zaokrągleniu):  384,00 zł
(2.389,00 zł × 18%) - 46,33 zł = 383,69 zł,
3) do wypłaty: 2.116, 00 zł
2.500,00 zł - 384,00 zł

Ponadto za grudzień 2016 r. pani Anna powinna naliczyć za męża:

1) składki na ubezpieczenia społeczne, od podstawy2.433 zł:
emerytalne - 474,92 zł (19,52%),
rentowe - 145,98 zł (6%),
wypadkowe - 43,79 zł (1,80% - zakładając, że taka wysokość stopy procentowej obowiązuje tego przedsiębiorcę),
2) składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 288,95 zł, liczoną od podstawy 3.210,60 zł,
3) składkę na Fundusz Pracy w kwocie 59,61 zł, liczoną od podstawy 2.433,00 zł.

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60