podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (333) z dnia 1.11.2012

Określenie miejsca opodatkowania wynagrodzeń pracowników delegowanych do pracy za granicą

Prowadzę działalność budowlaną. Na okres od listopada br. do końca marca przyszłego roku zamierzam wysłać niektórych pracowników do wykonywania prac budowlanych na terytorium Francji. W którym państwie będę zobowiązany odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych im za ten okres?

Określenie miejsca opodatkowania wynagrodzeń pracowników delegowanych do pracy za granicą
rys. Określenie miejsca opodatkowania wynagrodzeń pracowników delegowanych do pracy za granicą

Odpowiedź zależy od okoliczności, do których Czytelnik nie odniósł się, przedstawiając stan faktyczny. Jeśli założymy, że pracodawcą jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, której działalność we Francji nie prowadzi do powstania zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to w takim przypadku wynagrodzenia wypłacane pracownikom delegowanym do Francji będą opodatkowane wyłącznie w Polsce.

Rozstrzygnięcie, czy w sytuacji danego pracownika powstał za granicą obowiązek podatkowy w związku z wykonywaną tam pracą, powinno każdorazowo nastąpić zgodnie z przepisami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zagadnienia dotyczące pracy najemnej zostały uregulowane w art. 15 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. nr 1, poz. 5).

Według tego przepisu, wynagrodzenie za pracę najemną wykonywaną we Francji przez osobę będącą polskim rezydentem, co do zasady, podlega opodatkowaniu we Francji. Na zasadzie wyjątku, wynagrodzenie za pracę najemną wykonywaną przez polskiego pracownika we Francji może być opodatkowane tylko w Polsce w przypadku łącznego spełnienia trzech następujących warunków:

1) pobyt pracownika we Francji nie przekroczy łącznie 183 dni w danym roku podatkowym,

2) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby we Francji, i

3) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada we Francji.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza, że wynagrodzenie danego pracownika będzie opodatkowane we Francji, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami podatkowymi, poczynając od pierwszego dnia wykonywania pracy w tym państwie.

Na podstawie informacji podanych przez Czytelnika możemy ustalić, że pierwszy z warunków będzie spełniony, ponieważ delegowani pracownicy nie będą przebywać we Francji dłużej niż 183 dni.

Pracodawcy pozostaje ocenić spełnienie pozostałych warunków, tj.: czy ma miejsce zamieszkania (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) lub siedzibę we Francji (w przypadku pracodawcy niebędącego osobą fizyczną), a także czy posiada we Francji zakład w rozumieniu powołanej umowy polsko-francuskiej.

Jeśli łącznie zostaną spełnione warunki określone w art. 15 umowy i dochody uzyskane przez pracownika z pracy najemnej we Francji będą podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce, to w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek pobierać i odprowadzać zaliczki w Polsce.

www.PodatekDochodowy.pl - Dochody zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60